Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet. Konferens om hur du sätter individens behov i centrum och ger bästa möjliga stöd hela vägen

okt 08, 2019 08:30 CET - okt 08, 2019 17:00 CET

Övergången till vuxenlivet är en period i livet som är känslig och utmanande för de flesta människor i vårt samhälle. För en person med en NPF-diagnos kan detta skede i livet innebära extra stora utmaningar. En tidigare trygg, strukturerad och tydlig miljö ska bytas ut mot en miljö man inte känner till. Man ska kanske tillgodogöra sig en utbildning, hitta ett nytt boende, hitta ett lämpligt arbete, lära sig hantera en mängd nya praktiska göromål, eller kanske byta BUP mot vuxenpsykiatrin. 

Denna konferens ger kunskap om hur du kan som arbetar med dessa frågor kan ge individer bästa stöd för ökad delaktighet, självständighet, personlig utveckling och tillvaratagande av kompetens samt hur man kan undvika att någon faller mellan stolarna eller bollas mellan aktörer. 

Konferensen arrangeras i samarbete med Attention. 

Läs mer om konferensen och alla föreläsarna här

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera