Förlag startar talarförmedling specifikt för äldreomsorgen

Varför startar ett bokförlag en talarförmedling? Det går knappt en dag utan att media, politiker och allmänhet diskuterar frågor som berör äldreomsorgen. Många anser att det behövs en ökad professionalisering av äldreomsorgen och att det finns ett behov av att tydliggöra, stärka och utveckla yrkesgrupperna inom äldreomsorgen. Kravet på att utveckla vården och på ett strukturerat sätt ta tillvara den kompetens och kunskap som redan finns kommer inte att minska.

I ljuset av detta behöver kommuner, landsting likväl som privata vårdgivare kunskap för att kunna möta och hantera kraven och behoven hos de äldre och deras anhöriga. I detta arbete vill Gothia Förlag vara delaktigt. Ambitionen är därför att synliggöra förlagets kompetenta författare genom att starta en talarförmedling. Flera av dem är vana och skickliga föredragshållare som står med ena eller båda benen i den kliniska verkligheten. De vet med andra ord vad de talar om.

I vår talarförmedling hittar du föreläsare som Anna Jansson, deckardrottning tillika sjuksköterska. Hennes område är etik i vård och omvårdnad. Geropsykologen Jane Cars talar om hur man kan ge stöd till personer med demenssjukdom. Professor Barbro Beck-Friis föreläser bland annat om det friska åldrandet och hundens betydelse i vården.

Talarförmedlingen är en service för att förmedla viktig kunskap vidare. Genom Gothia Förlags hemsida kan man få direktkontakt med föreläsarna. För bokning, prisförfrågningar eller annan information hänvisas direkt till föreläsaren.

Läs mer på: http://www.gothiaforlag.se/se/utgivning/social_omsorg/talarformedling_for_aldreomsorgen/

Bildtext:
Staffan Bengtsson, Anna Jansson, Stefan Sandström, Barbro Beck-Friis, Peter Strang
Foto Anna Jansson: Thron Ullberg
Foto Staffan Bengtsson: Bildbyrån Göran Petersson

Förlagskontakt: Emma Wistrand, kommunikationsansvarig, emma.wistrand@gothiaforlag.se, 08-462 26 61, 0709-530512

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media