Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning blir en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella. Samgåendet skapar möjlighet till synergier mellan böcker, tidningar, kurser och konferenser inom områdena förskola, skola, medicin och hälsa, socialt arbete, social omsorg och äldreomsorg.

- Genom att kombinera våra erbjudanden och kompetenser får vi helt nya möjligheter. Genom Fortbildning AB har vi en fantastisk kunskap inom tidningsproduktion, kurser, konferenser och utbildningar. I kombination med Gothia Förlags bokutgivning blir vi en mycket stark aktör, säger Anders Jonasson, vd för Gothia Fortbildning.

Det formella samgåendet sker den 1 januari 2013.

- Det nya bolaget Gothia Fortbildning kommer att ge författare och föreläsare nya och större arenor att verka inom, och våra kunder får ett ännu bredare utbud. Bolaget kommer också att satsa på digital utgivning och digital utbildning, säger Anders Jonasson.

Gothia Fortbildning kommer att omsätta cirka 70 MKR och ha 25 anställda.

Den nya webbplatsen lanseras i februari. Under tiden nås respektive företags webbplatser via www.gothiafortbildning.se

Kontakt
Vd Anders Jonasson: 08-462 26  61 / anders.jonasson@gothiafortbildning.se

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media