Hjärna i förskolan – hur kunskapen om hjärnans utveckling kan användas i förskolan

Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. I den nya boken Hjärna i förskolan - vägen till barns lärande och utveckling visar psykolog David Edfelt hur förskolan kan använda kunskapen om hur hjärnan fungerar och utvecklas för att främja barns lärande, utveckling och välmående. 

Hjärna i förskolan lyfter barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av dess funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter.

– Vi lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan, säger David Edfelt.

Författaren placerar kunskap om hjärnan i en föreskolekontext och låter läsaren följa några fiktiva barn vars hjärnor växer och formas av förskolevardagens händelser och upplevelser. Läsaren får följa hur den nyfödda Alice utvecklas till ett tultande barn med enstaka ord för att sedan bli en vetgirig samtalspartner. Vi följer henne tillsammans med hennes lillebror William och deras kamrater genom händelser där de lär sig relatera till andra, förstå sina upplevelser, kontrollera sina känslor och styra sig mot olika mål.

Läsaren får konkreta förslag på hur teman som anknytning, stress, socialt samspel, känslor, lek och lärande samt funktionsnedsättningar kan förankras i vardagen. Fakta varvas med praktiska tips och boken avslutas med studiematerial som kan användas som diskussionsunderlag.

Om författaren
David Edfelt är psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Han har tidigare skrivit boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden (Gothia Fortbildning 2015).

Om boken
Titel: Hjärna i förskolan - vägen till barns lärande och utveckling
Författare: David Edfelt
Illustrationer: Helena Shutrick
ISBN: 978-91-7741-020-1
Utgivning: 20 november 2017
Omfång: 224 sidor
Ca-pris: 260 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                                        
helen.kim@gothiafortbildning.se                                   
08-462 26 12, 076-677 58 12           

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. I boken Hjärna i förskolan - vägen till barns lärande och utveckling visar psykolog David Edfelt hur förskolan kan använda kunskapen om hur hjärnan fungerar och utvecklas för att främja barns lärande, utveckling och välmående. 
Twittra det här

Citat

Vi lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.
David Edfelt, psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
Kunskap om hjärnan behöver inte göras komplicerad. Min ambition är att anpassa hjärnforskning till vardagen i förskolan.
David Edfelt, leg. psykolog