Klinisk bettfysiologi – så behandlar du käkledsbesvär

Käkledsbesvär är vanligt förekommande och kan leda till mycket obehag för den drabbade. Besvären kan ta form av gapsvårigheter, verk i såväl huvud som i ansikte och käkarna kan ge ifrån sig ljud när du gapar.  Detta är besvär som går att behandla med rätt metod och rätt kunskaper. Gothia Fortbildning ger nu ut Klinisk bettfysiologi. En lättillgänglig bok med tydlig klinisk tillämpning. Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt de olika momenten i en bettfysiologisk utredning och ger förslag på behandlingar. Den innehåller dessutom en systematisk genomgång av funktionell anatomi, olika bettfysiologiska symtom samt olika orsaker till förlust av tandsubstans. Möjligheterna till ett delegerat arbetssätt är många och beskrivs därför i ett eget avsnitt.Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor. Bildmaterialet är fylligt och pedagogiskt.Boken Klinisk bettfysiologi vänder sig till studerande inom de olika tandvårdsutbildningarna, liksom till redan yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare.Författaren till boken, Tomas Magnusson, har lång klinisk erfarenhet som specialist i bettfysiologi. Han har även bedrivit undervisning för såväl studenter som färdiga tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Numera är han verksam som professor i oral hälsovetenskap vid Hälsohögskolan i Jönköping och som föredragande tandläkare vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping.

För recensionsexemplar, intervjuförfrågningar, pressbilder eller andra frågor, vänligen kontakta:David Olsson på 08-462 26 75 eller david.olsson@gothiafortbildning.se

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media