Ny bok med riktlinjer för bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling har målsättningen att ge klinisk vägledning och fördjupad kunskap för kliniker som kommer i kontakt med bipolär sjukdom på sjukhus, specialmottagningar eller allmänna vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar.Boken inleds med en kortfattad beskrivning av bipolärbegreppet, historik, etiologi och avgränsningsproblem kring bipolaritet.
De följande kapitlen behandlar diagnostik, farmakologisk behandling, psykologisk behandling, graviditetsaspekter samt organisation av bipolärvård.Riktlinjerna är i första hand skrivna för vuxenpsykiatrer, men de är även tillämpliga för barn- och ungdomspsykiatrin.Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Bipolär sjukdom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den fjortonde skriften i serien Svensk Psykiatri.Författare
Huvudredaktör är Mats Adler, med. dr och överläkare vid psykiatriska kliniken Sydväst i Stockholm. Medförfattare är psykiater Lars Häggström, med. dr. Håkan Jarbin (BUP), professor Mikael Landén, ST-läkare Benny Liberg, professor Aleksander Mathé, med. dr Eleonore Rydén och med. dr Cecilia Svanborg.Fakta om boken
Titel: Bipolär sjukdom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Författare: Svenska Psykiatriska Föreningen
ISBN: 978-91-7205- 848-4 
Utgivningsdag: 18 juni, 2014
Omfång: 112 sidor
Ca pris: 198 kr exkl. moms

Boken kan köpas på www.gothiafortbildning.se.Presskontakt
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se,
08-462 26 77.


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media