Ny bok vägleder offentliganställda i att bemöta rättshaveristiskt beteende

Vilka skyldigheter har offentliganställda när de möter människor med rättshaveristiskt beteende? Och hur kan de hantera dem? Det handlar om en liten grupp människor som slukar tid och engagemang från många. I nya boken Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende ger författarna Per Lindqvist, chefsåklagare, och Niklas Gustafsson, verksarkivarie, konkret vägledning och stöd.

Anställda vid myndigheter, kommuner och offentlig förvaltning som möter människor med rättshaveristiskt beteende, känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel och det kan leda till ett godtyckligt bemötande. För att undvika det krävs ökad kunskap om lagar och regelverk, men också förståelse för vad som framkallar det egna obehaget.

Boken Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende bygger på verkliga fall och ger konkret vägledning i de svårlösta situationer som ofta uppstår mellan offentligt anställda och personer med ett rättshaveristiskt beteende. Exempel på frågor som tas upp är:

Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen?
Vid vilka situationer ökar risken för fel?
Vem bör svara på de komplexa frågor som gäller allmänna handlingar?

Boken kan användas som stöd för medarbetare och chefer inom offentlig förvaltning. Den kan också vara en utgångspunkt för att skapa rutiner för myndighetsutövning och bemötande av ett rättshaveristiskt beteende.

Om författarna
Niklas Gustafsson är verksarkivarie och dataskyddsombud på Åklagarmyndigheten. Han har arbetet med utvecklings- och förvaltningsfrågor inom dokumenthantering och arkiv.

Per Lindqvist är chefsåklagare och kammarchef vid Riksenheten för säkerhetsmål. Han har tidigare varit tillsynschef vid Åklagarmyndigheten, kammarchef vid Ekobrottsmyndigheten samt sakkunnig och utredare vid Justitiedepartementet.

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, och Andreas Wedeen (f d Svensson), leg. psykolog, har skrivit förordet. De har också gett ut boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma som kom ut i en tredje upplaga 2018 (Gothia Fortbildning).

Om boken
Titel: Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende
Författare: Niklas Gustafsson, Per Lindqvist
Förord: Jakob Carlander, Andreas Wedeen
Utgivning: 3 maj 2019
ISBN: 978-91-7741-097-3
Sidor: 150
Pris: 250 kr ex moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef Omsorg
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya boken "Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende" vägleder offentliganställda i att bemöta rättshaveristiskt beteende
Twittra det här

Citat

Författarna beskriver, med mängder av exempel, på ett lättbegripligt sätt för chefer och anställda i offentlig sektor hur de kan agera. Boken, som är genomarbetad och pedagogiskt utformad, är mycket lämplig för att utarbeta egna policyprogram. Läsningen underlättas av faktarutor, en checklista över åtgärder samt definitioner av begrepp.
BTJ-häftet nr 13, 2019, lektör Christer Olsson.