Ny bok visar hur lyhörd kommunikation ger demenssjuka bättre vård

Forskning visar att demenssjukdom inte bara ger minnessvårigheter, det handikappar också kommunikationsförmågan. Margareta Skog, aktuell med sin nya bok Kommunikation & demenssjukdom, menar att brister i kommunikationen orsakar onödiga missförstånd och frustrerande situationer som skulle kunna undvikas med ökad förståelse och kunskap om kommunikation.

– För att kunna ge de demenssjuka en tryggare, bättre vård och för att underlätta vårdsituationen, måste vi lära oss mer om den demenssjukes svårigheter att kommunicera men också ta tillvara på deras förmågor. Det är nyckeln till tryggheten i demensvården, säger Margareta Skog, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre samt vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset.

I sin bok understryker hon vikten av att vårdare och närstående försöker tolka det som sägs ur den demenssjukas perspektiv och att de förstår och kan tolka vad hen försöker uttrycka, med eller utan ord. Lika viktigt är det att den demenssjuke förstår vad som sägs.

– Jag vill visa vad vi kan göra för att bli duktigare på kommunikation och se att den bygger på ömsesidighet. Att vi blir mer lyhörda för oss själva som instrument och förstår att kommunikation inte enbart handlar om ord. Gester, röstläge och blickar är minst lika viktiga.

Kommunikation & demenssjukdom ökar förståelsen för de demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Boken förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar avstamp i forskning men bygger framför allt på röster från demensvårdens vardag. Boken riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom, men är också värdefull för närstående.

Fakta om boken
Titel: Kommunikation & demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och möten

Författare: Margareta Skog
ISBN: 978-91-8809-938-9
Utgivning: 21 mars 2016

Omfång: 192 sidor
Cirkapris: 190 kr exkl. moms

Boken kan köpas hos Bokus.se, Adlibris.se samt i webbutiken på gothiafortbildning.se

Om författaren

Margareta Skog är legitimerad sjuksköterska, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre samt vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare har hon varit lektor på Sophiahemmet Högskola samt rektor för Silviahemmet. Margareta Skog är författare till flera läroböcker inom geriatrisk omvårdnad och demensvård. Nu aktuell med nya boken Kommunikation & demenssjukdom - ökad förståelse i samtal och möten.

Presskontakt

Ulrika Beck-Friis, affärsområdesansvarig omsorg och chefredaktör för tidningen Äldreomsorg

ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se

08-462 26 39, 072-402 07 66

Pia Leufstedt, PR-ansvarig

pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

För att kunna ge de demenssjuka en tryggare, bättre vård och för att underlätta vårdsituationen, måste vi lära oss mer om den demenssjukes svårigheter att kommunicera men också ta tillvara på deras förmågor. Det är nyckeln till tryggheten i demensvården.
Margareta Skog, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre samt vårdutvecklingssamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset.