Ny webbplats för böcker om äldreomsorg

Gothia Förlag har under senare år arbetat fokuserat med att ta fram ny och viktig litteratur för personal inom äldreomsorgen.

 ”Vi vill vara en del i arbetet med att professionalisera äldreomsorgen. Tillsammans med våra duktiga författare tar vi fram bra och användbara böcker, nu vill vi med den nya webbplatsen synliggöra detta”, säger Bengt Ehlin ansvarig förläggare på Gothia Förlag.

På den nya sidan www.gothiaforlag-aldreomsorg.se blir det nu lättare att hitta bra böcker om och för äldreomsorgen. På den här sidan hittar läsaren direkt till Gothia Förlags äldreutgivning. Det är böcker för olika målgrupper inom äldreomsorgen och utbildningar, böcker som berör aktuella ämnen.

www.gothiaforlag-aldreomsorg.se kommer också att finnas nyheter från media och myndigheter som berör äldreomsorgen. Och intressanta inlägg från bloggare runt om i Sverige som skriver om äldreomsorgen. Man kan också söka efter föreläsare som kan belysa en viss fråga inom äldreomsorgen på Gothias Talarförmedlingen.

"Vår ambition är att www.gothiaforlag-aldreomsorg.se på sikt ska bli ett forum för dialog och tankeutbyte mellan läsarna och mellan läsare och författare om böcker och om aktuella frågor i äldreomsorgen", hoppas Bengt Ehlin.

Förlagskontakt: Bengt Ehlin, bengt.ehlin@gothiaforlag.se. Tel: 08-462 26 63 / 0707-58 20 26

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media