Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk.

I den nya boken Pedagogiska samtal i psykiatrin presenteras ett arbetssätt som innebär att man utgår ifrån individens faktiska funktionsnivå, att man utforskar individens tänkande och perspektiv.  Då kan man på bästa sätt möjliggöra lärande och utveckling.Det är ett komplext arbete att stödja och motivera personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boken ger därför många exempel på hur diagnoserna påverkar olika situationer och hur personerna i fråga kan bemötas.Pedagogiska samtal i psykiatrin vänder sig till den som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såväl behandlande som administrativ personal, inom vård, omsorg, socialtjänst, skola och utbildning, personal i olika boendeformer, boendestödjare och kontaktpersoner. Om författarenMarie Julin är specialpedagog och familjeterapeut med stor erfarenhet av behandling och handledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Fakta om bokenTitel: Pedagogiska samtal i psykiatrinISBN: 978-91-7205-909-2Utgivningsår: 2013Omfång: 128 sidorCirkapris: 190 krPresskontaktDavid Olsson, kommunikatör, Gothia Fortbildning, 08-462 26 75,  david.olsson@gothiafortbildning.se


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media