Posttraumatisk stress hos äldre feldiagnostiseras ofta med demens

Hos överlevare som flytt från krig och våld kan plågsamma minnen komma upp till ytan när de åldras. Många lider av posttraumatisk stress, men likheten mellan PTSD-symtom och demens gör att de kan felbehandlas. I nya boken När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre, belyser traumapsykolog Frida Johansson Metso vikten av korrekt diagnos och behandling.

Äldre med posttraumatisk stress löper dubbelt så stor risk att drabbas av demens, men demenssjukdom påverkar inte traumatiska minnen på samma sätt som andra minnen. De lever kvar. Därför är det så viktigt att identifiera och behandla PTSD i tid, säger Frida Johansson Metso, som i sin bok också vill öka förståelsen för hur trauman påverkar människor livet igenom.

Budskapet är att PTSD-patienten inte lider av en obotlig sjukdom utan, till skillnad mot demenssjuka, kan tillfriskna med rätt behandling och bemötande. Boken vänder sig såväl till personal inom äldreomsorgen som till vårdpersonal, socialtjänst och myndigheter. 

– Kunskapen om detta måste öka med tanke på de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren, men också för de krigsdrabbade som flydde under slutet av 1900-talet och som nu börjar åldras här, säger Frida Johansson Metso.

Om författaren
Frida Johansson Metso är leg. psykolog på Transkulturellt Centrum i Stockholms läns landsting. Hon har tidigare arbetat som klinisk psykolog och biträdande verksamhetschef för specialistmottagningen Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

Om boken

Titel: När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre
Författare: Frida Johansson Metso
ISBN: 978-91-7741-057-7
Utgivning: 20 mars 2018
Omfång: 160 sidor
Ca-pris: 240 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, digitala verktyg och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny bok om risken att äldre flyktingar diagnosticeras med demens istället för posttraumatisk stressyndrom och därmed felbehandlas.
Twittra det här

Citat

Det här är en mycket viktig bok om ett angeläget ämne.
Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
Det ingår ett flertal fallbeskrivningar som är skrivna med stor empati och ödmjukhet.
Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
Kunskapen om detta måste öka med tanke på de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren, men också för de krigsdrabbade som flydde under slutet av 1900-talet och som nu börjar åldras här.
Frida Johansson Metso, traumapsykolog, som skrivit När kriget är allt du minns.