Professionell i förskolan - reviderad upplaga utifrån Lpfö 18

Nu kommer Professionell i förskolan av Susanne Svedberg i en reviderad upplaga som har uppdaterats utifrån nya läroplanen, Lpfö 18.

Att arbeta professionellt i förskolan innebär både att följa läroplanen och att i varje situation ha barnens lärande i fokus. Men ibland kan gränsen mellan privat och professionell vara otydlig för pedagoger. Professionell i förskolan beskriver vad det innebär att vara professionell i sin yrkesroll, såväl i förhållande till läroplanen och kollegorna som i mötet med barnen och deras föräldrar.

– För att kunna arbeta professionellt måste roller, ansvar och förväntningar vara tydliggjorda. Rektor i förskolan har ett stort ansvar i att vara tydlig i sitt ledarskap skapa denna kultur, men var och en som arbetar i förskolan måste bidra. Därför passar Professionell i förskolan bra att använda som underlag för diskussioner i arbetslaget, säger Malin Malmström, affärsområdeschef Förskola på Gothia Fortbildning.

Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet ger författaren konkreta tips och verktyg som underlättar för pedagogen att implementera ett professionellt arbets- och förhållningssätt. Genom att arbeta systematiskt med planering och uppföljning finns goda möjligheter att hantera det stora ansvar det innebär att arbeta med yngre barn. I denna reviderade upplaga har boken uppdaterats utifrån Lpfö 18.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förskolan men kan med fördel läsas av studerande både på förskollärar- och barnskötarutbildningar.

Om författaren
Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som enhetschef i Nyköpings kommun. Hon har mångårig erfarenhet som förskolechef och är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och professionellt förhållningssätt i förskolan.

Om boken
Titel: Professionell i förskolan
Författare: Susanne Svedberg
Utgivning: 15 april 2019
ISBN: 978-91-7741-158-1
Upplaga: 2.1
Pris: 235 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny, reviderad upplaga av boken Professionell i förskolan av Susanne Svedberg. Nu uppdaterad utifrån nya läroplanen, Lpfö 18.
Twittra det här

Citat

Rektor i förskolan har ett stort ansvar i att vara tydlig i sitt ledarskap skapa denna kultur, men var och en som arbetar i förskolan måste bidra. Därför passar Professionell i förskolan bra att använda som underlag för diskussioner i arbetslaget.
Malin Malmström, Gothia Fortbildning