Romanläsning som navet i undervisningen – ny bok ger konkret metod

Att väcka barn och ungdomars intresse för att läsa böcker i konkurrens med Youtube, Instagram och Netflixserier är inte det lättaste. Samtidigt krävs en väl utvecklad läsförståelse för att klara av framtida studier och förstå avancerade texter. Den nya boken Romanläsning i praktiken ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet.

Svensklärarna Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg har tillsammans vidareutvecklat olika beprövade metoder för romanläsning som de nu presenterar i boken Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan.

– Med romanläsningen kan läraren knyta ihop många bitar i svenskämnet och utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, analysera och argumentera, säger Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg.

Deras nya bok presenterar en modell för planering och genomförande av läsprojekt i klassrummet. Den ger många exempel på hur läraren praktiskt kan arbeta i klassen med romanläsning, från bokval och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter. Det är en konkret bok för svensklärare på högstadiet och gymnasiet för att arbeta med skönlitteratur i centrum av undervisningen.

– Vi utgår från olika romaner som vi jobbat med i klassrummet och skrivit lärarhandledningar för i våra tidigare böcker. Utifrån dem ger vi modeller för  lektionsupplägg, frågeställningar och skrivuppgifter. Det är en handfast bok för alla svensklärare som vi hoppas kommer vara till stor hjälp att få igång läsandet i klasserna och utnyttja romanläsningens fulla potential, säger Martin Sandberg.

– Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare. Och det kan vi göra genom att använda oss av skönlitteratur i högre grad i undervisningen, säger Carl-Johan Markstedt.

Om författarna
Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg är lärare i svenska. Tillsammans har de skrivit flera läromedel om litteraturläsning i skolan. Carl-Johan Markstedt är också författare till en av de mer spridda läromedelsserierna i svenska på gymnasiet, samt verksam som journalist och museipedagog på Nobelmuseet i Stockholm. Martin Sandberg arbetar på Sven Eriksongymnasiet i Borås. 

Om boken
Titel: Romanläsning i praktiken - samtala och skriva om litteratur i skolan
Författare: Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg
Utgivning: 10 december 2018
ISBN: 978-91-7741-082-9
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim
08-462 26 12, 076-677 58 12
helen.kim@gothiafortbildning.se                                   

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med romanläsningen kan läraren knyta ihop många bitar i svenskämnet och utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, analysera och argumentera.
Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, författare
Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare. Och det kan vi göra genom att använda oss av skönlitteratur i högre grad i undervisningen.
Carl-Johan Markstedt, författare