Så här kan förskolan hjälpa barn att möta vardagens utmaningar

– För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna, menar psykolog David Edfelt. Hans bok Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteende kommer nu i ny, uppdaterad och utökad upplaga och har bland annat utökats med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande och ett studiematerial.

Utmaningar i förskolan ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.

Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument.

Denna andra och reviderade upplaga har utökats, bland annat med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande. Nu finns också ett studiematerial utifrån åtta olika områden att fördjupa sig i. Boken är också uppdaterad utifrån de nya skrivningarna i läroplanen, Lpfö 18.

Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.

Om författaren
David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund i arbete med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska universitetssjukhuset. Edfelt har tidigare gett ut Hjärna i förskolan – vägen till barns lärande och utveckling (Gothia Fortbildning).

Om boken
Titel:  Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteende
Författare: David Edfelt
Utgivning: 28 januari 2019
ISBN: 978-91-7741-147-5
Pris: 265 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

David Edfelts bok Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteende kommer nu i ny, uppdaterad och utökad upplaga och har bland annat utökats med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande och ett studiematerial.
Twittra det här

Citat

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.
David Edfelt, psykolog och författare.
Utmaningar i förskolan ger en stabil och trygg grund för arbetslaget och pedagogen i arbetet med att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Denna nya upplaga har utökats med en del om lågaffektivt bemötande och med ett spännande och utmanande studiematerial som ger ytterligare möjligheter till fördjupning i ämnet.
Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 8, 2019.