Så jobbar du källkritiskt i förskolan

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att ”grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik”, men hur gör man det?
Maria Heimers nya bok Källkritiskt förhållningssätt i förskolan visar hur förskolan kan arbeta med att väcka barns nyfikenhet att söka ny kunskap, såväl med sina sinnen och i böcker som på internet, och hur de kan granska den information de möter.

I bokens förord, som har skrivits av Jack Werner frilansjournalist och medgrundare till Viral-granskaren, kan man läsa:

”Allt måste inte skärskådas. Att förneka barn att till exempel tro på och berätta sagor är att ta ifrån dem en viktig personlig kartläggning av vad som är möjligt, farligt och socialt accepterat. Källkritiken i den åldern får inte bli stelbent och krävande, utan måste förbli äventyrlig och lustfylld. Genom det lekfulla utforskandet och det egna återskapandet av vår informationsmiljö genom att till exempel spela in egna radioprogram kan, tror jag, ett barn börja ana konturerna av sina styrkor och begränsningar. Med Maria Heimers bok i handen står ni inför en lärorik och värdefull dag med era barn. Men viktigare än så, det är att den också kommer bli väldigt rolig.”

I ett samhälle där tillgången till medier och information ständigt växer påverkas barn, precis som vuxna, av den information som når dem. Det är viktigt att vägleda barnen i medielandskapet och få dem att känna sig trygga med att prata om vad de upplever både på, och utanför, internet. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen – arbetet med att utveckla barns förmåga att söka ny kunskap och inta ett källkritiskt förhållningssätt behöver integreras i förskolans dagliga verksamhet. Den första delen i boken utgör en bas i den egna medie- och informationskunnigheten. Den andra består av praktiska övningar som visar hur förskolan kan arbeta vidare med barnen.

Om författaren
Maria Heimer är skolbibliotekarie i Kävlinge kommun och en flitigt anlitad föreläsare. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog och läromedelsutvecklare. Hon har tidigare gett ut Källkritik i undervisningen – teori och praktik åk 1-3, Högläsning i förskolan – vägledning till litteraturen och Högläsning – läsutveckling från teori till praktik (Gothia Fortbildning).

Om boken
Titel: Källkritiskt förhållningssätt i förskolan
Författare: Maria Heimer
Förord: Jack Werner
Utgivning: maj 2019
ISBN: 978-91-7741-149-9
Pris: 240 kr ex moms
Sidor: 168
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

För intervjuförfrågningar, recensionsex, pressbilder, var god kontakta
Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I nya boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan visar Maria Heimer hur förskolan kan arbeta med att väcka barns nyfikenhet att söka ny kunskap, såväl med sina sinnen och i böcker som på internet, och hur de kan granska den information de möter.
Twittra det här

Citat

Här ges exempel på övningar/lektioner som inspirerar och utvecklar arbetet med medier och information på ett lekfullt och åldersadekvat sätt. Boken är ett bra verktyg för pedagogen/arbetslaget och ger en initierad insikt i ett område som kanske inte alltid prioriteras men som är en viktig byggsten i barnens sociala utveckling.
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 14, 2019