Salutogen hemtjänst och hemsjukvård

År 2010 startade tidningen Äldreomsorg ett salutogent nätverk för hemtjänst och hemsjukvård. Nätverket bestod av åtta organisationer som hade för avsikt, eller redan kommit igång med att utveckla hemtjänsten och hemsjukvården i salutogen riktning. Nu finns alla erfarenheter från nätverket samlade i en ny bok.

Peter Westlund som varit nätverkets handledare och föreläsare har sammanställt materialet och de samtal som förts kring frågan om hur hemtjänst och hemsjukvård kan utvecklas i salutogen riktning. Resultatet är boken Salutogen hemtjänst och hemsjukvård.

Boken är tänkt att fungera som en handbok för den som står i begrepp att samordna insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Den är uppbyggd kring berättelser från hemtjänstens och hemsjukvårdens vardag med kommentarer som synliggör hur man kan arbeta utifrån begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.Berättelserna är även utformade för att passa i studiecirkelsammanhang där man vill få igång reflektion och diskussion om hur hemtjänsten och hemsjukvården kan bidra till att öka omsorgstagares och patienters känsla av sammanhang. 

Om författaren
Peter Westlund är fil. dr i samhällsplanering, docent i socialt arbete, författare, föreläsare och krönikör.  Han är också författare till ett flertal böcker på ämnet salutogen äldreomsorg.

Fakta om boken
Titel: Salutogen hemtjänst och hemsjukvårdFörfattare: Peter WestlundISBN: 978-91-7205-919-1Utgivningsår: 2013Omfång: 76 sidorCa pris: 170 kr exkl. moms 


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media