Samspelet i spädbarnsfamiljen – att främja en trygg anknytning

Samspelet i spädbarnsfamiljen har utarbetats som stöd och kompetenshöjning för barnhälsovårdens viktiga arbete att främja ett inkännande föräldraskap och för att tidigt upptäcka, stödja och följa upp familjer med regleringssvårigheter och samspelsproblem.   

Materialet består av en praktisk del där man får konkret vägledning i vad man bör observera i samspelet mellan barnen och vårdnadshavarna, från nyföddhetsperioden till barnen fyllt ett år.
Strukturerade frågeguider för föräldrasamtal om upplevelsen av graviditet/förlossning och föräldraskapet finns med. Även hur stödjande samtal går till beskrivs och när det kan vara aktuellt med en orosanmälan.Den teoretiska delen beskriver samspelsteori och anknytningsteori samt faktorer som påverkar kvaliteten och utvecklingen av samspelet och anknytningsprocessen; faktorer såsom stress, temperament, regleringsförmåga och förälderns mående och anpassning till föräldraskapet.Boken vänder sig till BHV:s personal: BVC-sjuksköterska, psykolog, läkare med flera. Även studenter inom sjuksköterskeprogrammets specialistutbildningar och psykologprogrammet har stor nytta av boken.Om författarenAnna Lannér Swensson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktoriserad psykoterapihandledare, med lång erfarenhet inom barnhälsovården och mödrahälsovården.Fakta om bokenTitel: Samspelet i spädbarnsfamiljen
Författare: Anna Lannér Swensson
ISBN: 978-91-7205-911-5
Utgivningsår: 2013
Omfång: 64 s.
Ca pris: 110 kr exkl. moms


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media