Sex nya Tandvårdsböcker

Gothia Fortbildning är det marknadsledande förlaget inom tandvårdsböcker på svenska. Utgivningen består av fortbildningsböcker och kurslitteratur som kopplar ihop forskning och vardag – oavsett om det handlar om utbildning, forskningsbaserad kunskap eller den praktiska, kliniska vardagen. Nu kommer sex tandvårdsböcker inom bettfysiologi, implantat, farmakologi för tandsköterskor, estetisk tandvård, odontologi och odontologisk radiologi.

Bettfysiologi – orofacial smärta och käkfunktion
Bettfysiologi omfattar utredning, diagnostisering och behandling av patienter som besväras av smärta eller funktionsstörningar i käksystemet och närliggande organsystem. Boken fokuserar på smärta och smärtmekanismer, ocklusion och ocklusala aspekter, tuggsystemets normalfunktion och dysfunktion, nociceptiv smärta i käkleder, muskler och tänder, neuropatisk smärta, huvudvärk, sömn och sömnstörningar, behandling av dessa tillstånd samt på mötet med patienten.

Den här boken riktar sig till tandvårdspersonal och studenter i grundutbildning och de olika specialistutbildningarna, men även till olika kategorier av vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer och psykologer, samtliga yrkeskategorier som ofta stöter på den här patientgruppen. 

Om författaren
Nikolaos Christidis är docent, universitetslektor och övertandläkare vid Institutionen för odontologi, Karolinska In­stitutet. Han är specialist i bettfysiologi och specialistutbildad i avancerad smärtmedicin via Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Tidigare medlem av Multidisciplinära smärtgruppen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

ISBN: 978-91-7741- 135-2
Utgivning: 15 december

Pris: 525 kr exkl moms

Implantat – att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Ett mycket stort antal patienter har i dag implantat; numera ersätts allt från enstaka tandförluster till större tand- och vävnadsförluster. Området är komplext och när det uppstår komplikationer i samband med implantat måste många aspekter vägas in.

Implantat är en lättläst och praktisk handbok, tänkt som ett hjälpmedel i den kliniska vardagen. I denna nya upplaga har ett kapitel om frakturer av ytkeramer – ”chipping” – lagts till, och kapitlet om behandlingsmetoder för att hantera implantatkomplikationer har reviderats. Boken är även uppdaterad med den senaste informationen om material, komponenter och tekniker inom implantatbehandling och ger därmed den senaste informationen om hur ofta komplikationer förekommer. Boken ger också råd om hur man förebygger, samt praktiska handfasta tips om hur man hanterar komplikationer – allt baserat på bästa tillgängliga evidens och praxis.

Boken riktar sig både till tandläkare med implantaterfarenhet och till team som inte själva utför implantatbehandlingar men som möter patienter med implantat. Den är även lämplig för utbildningar inom området.

Om författarna
Martin Schittek Janda, specialist i oral protetik, odont.dr., samt för närvarande Honorary Associate Professor, Hongkong University och lektor vid Malmö universitet.
Nikos Mattheos, specialist i parodontologi, odont.dr., docent vid Malmö universitet, Associate Professor och föreståndare för avdelningen för implantologi, Hongkong University.
Christel Larsson, specialist i oral protetik, docent i oral protetik, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
Jan Ekenbäck, specialist i oral protetik, övertandläkare vid Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

ISBN: 978-91-7741-154-3
Utgivning: 30 januari 2020

Pris: 425 kr exkl moms.

Praktisk farmakologi – handbok för tandsköterskor
Hantering av läkemedel ingår i det dagliga arbetet på en tandläkarmottagning. En tandsköterska måste ha basala kunskaper om läkemedels sammansättning, verkningssätt och kliniska användning. Ambitionen med den här boken är att ge en introduktion till en komplicerad vetenskap som farmakologi och göra den så enkel och användbar som möjligt.

Det här är en pedagogisk och lättillgänglig lärobok för tandsköterskor och tandhygienister, både under utbildning och i fortsatt arbete på kliniken.

Om författaren
Johan Blomgren, specialisttandläkare i orofacial medicin, är en välkänd profil inom ämnesområdet praktisk, klinisk oral farmakologi i Sverige. Han har i nästan 30 år varit verksam som övertandläkare och klinikchef på specialkliniken för sjukhustandvård och oral medicin på Östra sjukhuset i Göteborg.

ISBN: 978-91-7741-159-8
Utgivning: 15 januari 2020

Pris: 230 kr exkl moms.

Odontologisk ordbok
Den elfte upplagan av Odontologisk ordbok består av två uppslagsdelar: ordlistan med ord och termer från det odontologiska och i viss mån medicinska området och faktadelen med bland annat omvandlingstabeller, index, måttenheter, protetiska termer, kefalometriska referenspunkter och schematiska anatomiska illustrationer.

Boken vänder sig till studerande vid de olika tandvårdsutbildningarna, men är också en hjälp i arbetet för tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och administrativ personal.

Om författarna
Ted Lundgren är verksam som lektor vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Ursprungsförfattare är Stig Edward, 19352019, övertandläkare vid specialistkliniken för pedodonti vid Odontologiska kliniken i Göteborg.

ISBN: 978-91-7741-202-1
Utgivning: 25 november

Pris: 395 kr exkl moms

Estetisk Tandvård
Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design och beskriver med hjälp av ett antal patientfall hur man kan lösa olika estetiska utmaningar. Fokus ligger på ett minimalinvasivt arbetssätt.

Om författarna
Hilda Zollitsch är tandläkare med examen från Karolinska Institutet. Hon har lång erfarenhet som privattandläkare, men 2001 bytte hon bana och utbildade sig till medicin- och vetenskapsjournalist vid Stockholms universitet. Sedan 2016 är hon chefredaktör för Tandläkartidningen.

Cecilia Ömo är privatpraktiserande tandläkare sedan drygt 20 år och driver egen praktik. Hon är ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD), där hon också sitter i ackrediteringskommittén. Hon är även medlem i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry. Cecilia har publicerat en artikel i Journal of Cosmetic Dentistry (JCD) och är ofta anlitad kursgivare inom området estetisk tandvård.

ISBN: 978-91-7741-104-8
Utgivning: 25 november

Pris: 500 kr exkl moms.

Odontologisk radiologi
Boken beskriver röntgenstrålningens uppkomst och växelverkan. Författarna går igenom röntgenundersökningens praktiska utförande med målet att åstadkomma en avbildning som ger all nödvändig information med minsta möjliga stråldos. Dessutom beskrivs tolkning av röntgenbilden avseende normalanatomiska strukturer och deras avbildning samt grundläggande röntgendiagnostik med särskilt fokus på folksjukdomarna karies och parodontit.

Odontologisk radiologi vänder sig till studerande på tandsköterske- och tandhygienistutbildningarna men kan också tillämpas inom grundnivå på tandläkarutbildningen samt som kunskapsaktualisering för hela tandvårdsteamet.

Om författarna
Henrik Lund, redaktör, odont.dr, specialist i odontologisk radiologi och universitetslektor.
Annika Ekestubbe, docent, specialist i odontologisk radiologi och universitetslektor.
Agneta Lith, docent, specialist i odontologisk radiologi och universitetslektor.
Alla tre verksamma vid avdelningen för oral och maxillofacial radiologi, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Björn Molander, odont.dr och specialist i odontologisk radiologi.
Astera Johanen, leg. tandläkare.
Erik Sundin, leg. tandläkare.

ISBN: 978-91-8809-992-1
Utgivning: 2 maj 2019

Pris: 442 kr exkl moms.

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Snabbfakta

Gothia Fortbildning släpper sex tandvårdsböcker inom bettfysiologi, implantat, farmakologi för tandsköterskor, estetisk tandvård, odontologi och odontologisk radiologi.
Twittra det här