SO-ämnena i blickfånget – ny bok ger stöd till SO-lärare

– SO-ämnena ger förutsättningarna för att våra ungdomar ska kunna bli väl fungerande samhällsmedborgare och upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Det kräver att historia, geografi, samhällskunskap och religion värderas därefter, säger Mikael Bruér, SO-lärare och författare till den nya boken SO-ämnena i blickfånget - Geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

Skollagen (2010:800) säger attUtbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”.

– Det är våra ämnen som ger eleverna den kunskapen. Så det är vårt ansvar, och det är ett enormt ansvar, säger Mikael Bruér som nu skrivit en fördjupande bok om SO-ämnena där han på ett konkret sätt beskriver hur ämnena kan utvecklas med tydliga lektionsförslag.

Boken beskriver SO-ämnenas historik, styrdokument och bedömning. Av egen erfarenhet vet han vad som upplevs svårt och ger därför praktiska lektionsförslag och råd kring hur undervisningen kan läggas upp för att kopplas till kunskapskraven i samtliga so-ämnen.

SO-ämnena i blickfånget innehåller även stödmodeller för bedömning i de fyra olika ämnena.

Boken riktar sig främst till SO-lärare på högstadiet men den kan även vara till nytta för lärare på mellanstadiet och gymnasiet.

Om författaren
Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen vid Fagrabäckskolan i Växjö, universitetsadjunkt, provkonstruktör och föreläsare i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering.

Om boken
Titel: SO-ämnena i blickfånget - Geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap
Författare: Mikael Bruér
ISBN: 978-91-7741-032-4
Utgivning: 2 april 2018
Omfång: 162 sidor
Ca-pris: 240 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim                          
helen.kim@gothiafortbildning.se, 08-462 26 12, 076-677 58 12

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mikael Bruér har skrivit boken SO-ämnena i blickfånget - en bok som ger stöd till SO-lärare att utveckla sin undervisning.
Twittra det här

Citat

Jag har riktat in mig på att lyfta de områden som jag vet att många SO-lärare tycker är extra svåra, som exempelvis historiebruk och fältstudier inom geografin.
Mikael Bruér
Oavsett vilket samhälle vi har, vilka politiska normer som gäller eller pedagogiska trender som är dominerande, är det vårt ansvar att förmedla den lilla människans roll i den stora och komplexa värld vi lever i. Det är vårt ansvar, och det är ett enormt ansvar.
Mikael Bruér