Stärk det matematiska självförtroendet så lär sig eleverna bättre

– Jag vill bryta stigmatiseringen kring matematik att det bara är vissa smarta elever som kan bli bra på matematik. Det är fel. Alla kan lära sig.

Det säger Sabine Louvet som har skrivit boken Stärk det matematiska självförtroendet där hon delar med sig av sitt arbetssätt och lekfulla digitala arbetsmetoder för att stärka elevernas matematiska självförtroende.

– Min viktigaste lärargärning är att tvätta bort stigmat och visa alla elever att de kan lära sig matematik. På så sätt kan vi ingjuta ett matematiskt självförtroende, som kommer från att de känner sig säkra på att de kan olika metoder och begrepp.

Sabine Louvet hade själv inte lätt för matematik i skolan, tvärtom var det ett ämne som tog mycket tid och kraft. Och det menar hon är viktigt att förmedla till eleverna.

– Det handlar inte om att bli färdig först, att hinna till en viss uppgift i boken för att visa att du förstår allt snabbt. Det är viktigt att visa eleverna lärandeprocessen och att alla kan lära sig, det tar bara olika lång tid.

I boken Stärk det matematiska självförtroendet visar Sabine Louvet hur ett arbetssätt kring grundprinciper och matematikens fem förmågor kan utveckla undervisningen. Hon ger en mängd konkreta tips på hur du kan använda digitala verktyg för att synliggöra lärandet och stärka elevernas självförtroende.

Nyckeln är att främja ett kunskapsutbyte mellan eleverna och att synliggöra lärandeprocessen i öppet klassrumsklimat. 

– Gör lekfulla aktiviteter som får eleverna att glömma vilken kapacitet de tror att de har – då kommer de att lära sig mer.

Boken vänder sig till matematiklärare i högstadiet och upp till gymnasiet som efter den senaste revideringen av Lgr 11 ska börja använda digitala verktyg i sin undervisning.

Om författaren
Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matteprogrammet Kalkyl från UR.

Om boken
Titel: Stärk det matematiska självförtroendet – digitala verktyg i matematikundervisningen
Författare: Sabine Louvet
ISBN: 978-91-7741-022-5
Utgivning: 20 augusti 2018
Omfång: 104 sidor
Ca-pris: 240 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
För beställning av recensionsexemplar, pressbilder eller kontakt med författaren, kontakta;
Helén Kim, helen.kim@gothiafortbildning.se

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns en allmän tro att bara vissa människor kan vara bra på matematik. Det är felaktigt. Alla kan förstå matematik. Alla kan lära sig matematik.
Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
Min viktigaste lärargärning är att tvätta bort stigmat och visa alla elever att de kan lära sig matematik.
Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
Min näst viktigaste lärargärning är att visa att matematik också är roligt, vackert och coolt.
Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare