”Undervisning i förskolan – förskollärarens primära uppgift”

Förskollärarens ansvar i undervisningen betonas i den omarbetade läroplanen för förskolan som börjar gälla sommaren 2019. Men vad innebär egentligen undervisning i en förskolekontext? Förskollärarna Sofie Källhage och Josefin Malm konkretiserar uppdraget i den nyskrivna boken Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan. De kopplar på ett enkelt sätt sin egen praktiska erfarenhet som förskollärare till styrdokument, aktuell forskning och teorier.

Undervisning handlar om ett förhållningssätt, om mötet med barnen och om att skapa en gemensam professionell röd tråd i verksamheten menar författarna. I boken Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan beskriver de vad som krävs av organisation och arbetslag för att bedriva både en planerad och spontan undervisning.

Vi ser undervisning som vårt primära uppdrag i förskolan. Det handlar om att förhålla sig  professionellt och ifrågasätta de val vi gör varje dag. Drivkraften måste bottna i att vi lägger grunden för det livslånga lärandet och faktiskt är med och formar samhället, säger Sofie Källhage.

Författarna menar att undervisning är något som genomsyrar hela dagen och alla situationer. Boken är fylld av lustfyllda och verksamhetsnära exempel på hur förskollärare och arbetslag kan tänka och göra. Författarna beskriver bland annat hur kommunikationen och samtalet med barnet kan fungera som ett verktyg för undervisning. De lyfter också vikten av att använda material och miljöer på ett medvetet sätt och att använda leken som en grundläggande del i undervisningen.

Om vi bejakar barnets egna nyfikenhet och ställer medvetna frågor kan lärprocessen fångas i stunden. Vi vill att boken ska vara en hjälp till andra förskollärare i att tänka själv, säger Josefin Malm.

Om författarna
Sofie Källhage och Josefin Malm är leg. förskollärare och pedagogistor. De arbetar på samma förskola i Göteborg. Sedan 2016 driver de även podcasten Förskolepodden – vi pratar förskola där de regelbundet lyfter positiva samtal om förskolans uppdrag. De vill bygga en yrkesstolthet och drivs av att varje dag få lägga grunden till det livslånga lärandet.

Om boken
Titel: Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan  
Författare: Josefin Malm och Sofie Källhage
Utgivning: 19 november 2018
ISBN: 979-91-7741-103-1
Sidor: 104
Pris: 240 kr ex moms. Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt om man fokuserar på rätt saker. Det menar Josefin Malm och Sofie Källhage i denna nya bok. Författarna kopplar på ett enkelt sätt sin egen erfarenhet som förskollärare till aktuell forskning och teorier.
Twittra det här

Citat

Vi ser undervisning som vårt primära uppdrag i förskolan. Det handlar om att förhålla sig professionellt och ifrågasätta de val vi gör varje dag. Drivkraften måste bottna i att vi lägger grunden för det livslånga lärandet och faktiskt är med och formar samhället.
Sofie Källhage och Josefin Malm
Om vi bejakar barnets egna nyfikenhet och ställer medvetna frågor kan lärprocessen fångas i stunden. Vi vill att boken ska vara en hjälp till andra förskollärare i att tänka själv.
Sofie Källhage och Josefin Malm