Utveckla skolan med formativt ledarskap – ny bok för skolledare

– Att leda skolan på ett formativt sätt är ett av de mest kraftfulla redskapen vi har för att utveckla lärandet. Nu är det viktigt att skolan tar nästa steg för att följa med i den förändring som sker i omvärlden, säger Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare till den nya boken Formativt ledarskap i en digitaliserad värld.

Malin Frykman, som har lång erfarenhet av skolutveckling, pekar på att den digitala transformationen kräver att våra skolor förändras och är lärande organisationer. Digitaliseringen omformar vad som behöver läras, vad och när det kan läras, med vem och hur det kan läras. Det behöver skolan omfamna och leda utvecklingen av.

Vad behöver våra elever lära sig för att klara framtidens krav? Hur kan skolan utvecklas för att se till att varje elev når sin fulla potential?

Boken Formativt ledarskap i en digitaliserad värld beskriver hur ett formativt ledarskap kan dra nytta av de digitala verktygens möjligheter för att förstärka och effektivisera arbetet med att leda och utveckla den lärande organisationen.

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld utgår från nyckelstrategierna inom formativ bedömning och visar hur det kan se ut ur ett ledarskaps- och verksamhetsperspektiv. Boken innehåller tydliga råd och exempel på hur skolledare kan använda digitala verktyg för att förstärka och effektivisera arbetet med att leda och utveckla verksamheten.

– Genom att kombinera den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen får vi bättre förutsättningar för en likvärdig skola. En skola där alla elever lyckas, säger Malin Frykman.
 

Om författaren
Malin Frykman har bred erfarenhet av av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Till vardags är hon verksam som projektledare inom Sektor Utbildning, Stenungsunds kommun. Hon har tidigare skrivit boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande (Gothia Fortbildning, 2017).

Om boken
Titel: Formativt ledarskap i en digitaliserad värld
Författare: Malin Frykman
Utgivning: 23 november 2018
ISBN: 978-91-7741-102-4
Pris: 245 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim
08-462 26 12, 076-677 58 12
helen.kim@gothiafortbildning.se                             

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom att kombinera den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen får vi bättre förutsättningar för en likvärdig skola. En skola där alla elever lyckas.
Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare
Att leda skolan på ett formativt sätt är ett av de mest kraftfulla redskapen vi har för att utveckla lärandet.
Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare