Välj rätt äldreomsorg med ny guide för äldre och anhöriga

Organisationen av äldreomsorgen har sedan 1990-talet genomgått stora förändringar. Utöver införandet av konkurrens, valfrihet och kundval har också nya typer av stöd och hjälp utvecklats. Många är dessutom friska och aktiva långt upp i åldrarna och planerar ogärna för eventuella sjukdomar. Att förtränga verkligheten innebär att man kan stå oförberedd på det som komma skall. Och valmöjligheterna gör att man blir rådvill. Vart skall man vända sig för att få information om stöd och hjälp när vi behöver det och hur går man tillväga?

Den nya boken Så väljer du rätt äldreomsorg– en guide för äldre och anhöriga kan hjälpa. Det är en matnyttig guide för den som funderar på hur man vill ha det när man blir äldre. Boken är lätt att slå i och kan läsas från början till slut eller i valda delar beroende på behov eller önskemål. Vad finns det för olika slags hjälp att få? Vad har man för rättigheter och vad är rimligt att begära? Vad är viktigt att tänka på när man ska välja mellan olika utfö­rare? Vad gör man som anhörig om man inte är nöjd med den vård som en närstående får? Dessa frågor och många fler besvaras i boken.

Det kan vara mycket att sätta sig in i när man ska välja äldreomsorg åt sig själv eller en anhörig, men med boken Så väljer du rätt äldreomsorg får man en bra översikt och god förbere­delse. Boken är enkel, kortfattad och konkret.

Tilll boken hör bilagor i form av en sammanställning av vad de 15 största kommunerna erbjuder för valmöjligheter, samt fördjupad information kommunvis om vilken möjlighet man har att välja verksamhet för sin vård och omsorg. Bilagorna laddas ned här.

Om författarna:
Claes Björck är beteendevetare och konsult med lång erfarenhet som chef både inom den kommunala och inom den privata äldreomsorgen.

Anna Bidö är frilansjournalist med många års erfarenhet av arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

 Se författarna presentera boken.

 Se också när författarna möter äldreministern Maria Larsson.

Fakta om boken
Titel: Så väljer du rätt äldreomsorg– en guide för äldre och anhöriga
Författare: Anna Blidö, Claes Björck
ISBN 978-91-7205-773-9
Utgivningsår 2011
112 sid
Pris: 150:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​