"Viktigt att inkludera arbetslivet i sfi-undervisningen"

– Att utveckla språket på en arbetsplats via språkpraktik kan vara mycket givande för en sfi-elev, säger Lena Thornéus, högskoleadjunkt och tidigare skolledare och sfi-lärare. Den 24 oktober släpps hennes bok Sfi och språkpraktik – med arbetslivet som läranderum (Gothia Fortbildning).

Hur kan skolan och arbetsplatsen skapa förutsättningar för en givande och språkutvecklande praktiktid för sfi-eleven? I boken Sfi och språkpraktik – med arbetslivet som läranderum visar LenaThornéus förutsättningar och villkor för hur sfi-utbildningen kan använda arbetslivet som en resurs för lärandet genom språkpraktik. Hon tar upp ett flertal utmaningar och möjligheter – och visar hur både elev och handledare kan stöttas.

– Språkpraktik är en modell som ger eleverna möjligheter att själva få delta i arbetslivet och därmed få möta och träna på det autentiska språket på arbetsplatserna. Jag skulle vilja se att sfi i större utsträckning omfamnar och inkluderar arbetslivet i undervisningen. Det är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.

Författaren går igenom hur och varför samtliga tre parter behöver samarbeta – eleven, skolan och arbetsplatsen. Boken avslutas med tips för förberedelse, genomförande, avslutning och utvärdering av språkpraktik. Skolans ledning, styrning och kvalitetsarbete är mycket viktiga pusselbitar i arbetet.

Om författaren
Lena Thornéus är högskoleadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås, skolledare och lärare i svenska som andraspråk. Hon har tidigare arbetat som sfi-lärare.

Om boken
Titel: Sfi och språkpraktik – med arbetslivet som läranderum
Författare: Lena Thornéus
Utgivning: 24 oktober 2018
ISBN: 978-91-7741-073-7
Sidor: 177
Pris: 230 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny bok: Sfi och språkpraktik - med arbetslivet som läranderum. Författare: Lena Thornéus. Utgivning: 24 oktober 2018.
Twittra det här

Citat

Jag skulle vilja se att sfi i större utsträckning omfamnar och inkluderar arbetslivet i undervisningen. Det är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.
Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik - med arbetslivet som läranderum