”Viktigt att upptäcka psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta”

Var tionde gravid kvinna och lika många nyblivna mammor upplever depressiva symtom, men långt ifrån alla upptäcks. Det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt.
– Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen, säger psykolog Rebecca Rickert-Olsson som är bokaktuell med Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning som ger yrkesverksamma lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med kvinnan och hennes anhöriga.

Att vara gravid, genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora livsförändringar för alla, speciellt för personer med skörhet. Det kan vara svårt att skilja mellan vardagliga problem, psykisk skörhet och psykisk sjukdom.

– Primär- och mödravården är så nedslimmade att man ofta inte har resurser att upptäcka eller åtgärda det. Då skjuts problemet på framtiden och blir ofta mer allvarligt när stressen med ett nyfött barn tillkommer. Det vi pratar ännu mindre om är följdeffekterna på lång sikt. Kvinnor med obehandlad psykisk ohälsa har fler allvarliga komplikationer under sina förlossningar med konsekvenser för både mor och barn. Vi vet också att psykisk ohälsa hos föräldrar ofta leder till psykisk ohälsa hos barnen. Den ökande psykiska ohälsan hos unga kan delvis förklaras med att vi inte tar hand om gravida och nyblivna mammor, förklarar Rebecca Rickert-Olsson.

Boken inleds med en reflektion kring vårt eget förhållande till psykisk ohälsa, guidar läsaren i att känna igen varningstecken och hur vi kan bemöta patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt. Därpå beskrivs olika psykiska diagnoser och funktionsnedsättningar: vad som kännetecknar tillståndet, hur det påverkar graviditetsupplevelsen, förlossningen och den första tiden med barnet samt hur vården kan hjälpa till. Boken avslutas med ett kapitel om hur professionen kan hjälpa hållbart genom att också ta hand om sig själv.

Förlossningsöverläkarna Malin Thorsell och Charlotte Iacobaeus har granskat boken som vänder sig till barnmorskor, barnsjuksköterskor, förlossningsläkare och gynekologer inom mödra- och barnhälsovård samt förlossningsvård.

Om författaren
Rebecca Rickert-Olsson är legitimerad psykolog och handledare. Hon arbetar med KBT och är vidareutbildad inom pedagogik, DBT, ACT och MI. Hon föreläser och utbildar vårdpersonal samt arbetar med föräldragrupper och enskilda patienter. Hon är handledare på flera samtalsenheter i Stockholm och arbetar inom olika projekt för att utveckla kvinnosjukvården.

Om boken
Titel: Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning
Författare: Rebecca Rickert-Olsson
Utgivning: 21 juni 2019
ISBN: 978-91-7741-084-3
Sidor: 232
Pris: 280 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen.
Rebecca Rickert-Olsson, psykolog
Boken är mycket läsvärd, intressant, användbar och användarvänlig med ett tydligt upplägg, koncis text samt många faktarutor och checklistor.
Carola Forslund, lektör, BTJ-häftet nr 17, 2019.