Dela

Citat

Monitoreringen av den första patienten i den prövarinitierade kliniska studien på nyfödda barn med NEOLA® är ett viktigt steg i vår ambition att nå marknaden efter regulatoriskt godkännande 2023. Samarbetet med Universitetssjukhuset i Cork är både ett viktigt bevis på värdet av vår produkt men det kommer även att ge oss omfattande insikter och data, som kommer att vara värdefulla i vår produktutveckling och validering framöver
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical
Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som erhåller mekanisk ventilation. Vi kan inte bara övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs
Professor Eugene Dempsey, Horgan ordförande i neonatologi vid UCC, Clinical Lead for Neonatal Forskning och huvudprövare vid INFANT Research Centre
Jag är hedrad över att GPX Medical har tilldelats silvermedaljen i en så välrenommerad internationell tävling för avancerad medicinteknik, i hård konkurrens från utmärkta startups från hela världen. Det är ett erkännande för vår innovativa medicintekniska produkt NEOLA®, Neonatal Lung Analyzer, för kontinuerlig lungövervakning och dess verkliga potential att uppgradera den nuvarande standarden för vården av för tidigt födda barn.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical
Med kapitaltillskottet från en övertecknad företrädesemission och nya starka ägare ombord står vi starkt rustade finansiellt för att kunna fortsätta kommersialiseringen av NEOLA®, med siktet inställt på marknadsintroduktion efter regulatoriskt godkännande 2023.
VD Hanna Sjöström
Det känns otroligt kul att GPX Medical blivit utvald till en av världens mest välrenommerade tävlingar för avancerad medicinteknik. MEDICA, som är världens största mässa för medicinteknik är dessutom en viktig samlingspunkt för branschen där vi ser fram emot att möta såväl våra leverantörer som potentiella samarbetspartners inom industrin.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical
Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare och välkomnar nu ANMIRO AB som största ägare i Bolaget. Med kapitaltillskottet från Företrädesemissionen och nya starka ägare i ryggen står vi starkt rustade finansiellt för att kunna fortsätta kommersialiseringen av NEOLA, vår medicintekniska produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn, med siktet inställt på marknadsintroduktion efter CE-märkning och FDA-godkännande 2023. Vi ser nu fram emot att kunna arbeta fokuserat med produktutveckling och förberedelser för kommersialisering, med fokus på patienterna och ambitionen att förbättra vården av de för tidigt födda barnen så att fler kan räddas och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical
Vi är glada för Vinnovas ekonomiska stöd till det här projektet. Stödet innebär att vi kan stärka GPX Medicals kunskap om den amerikanska marknaden genom att anlita amerikanska experter för att gemensamt ta fram en lämplig kostnadsersättningsstrategi för NEOLA. Förståelse för hur vi bör förhålla oss till de amerikanska ersättningsystemen är en viktig del av vår kommersialiseringsplan för denna marknaden
GPX Medicals VD Hanna Sjöström
GPX Medical befinner sig i en spännande utvecklingsfas och står inför ett händelserikt år med leveransen av vårt första sålda NEOLA® -system till sjukhuset INFANT Center på Irland, uppstarten av en stor klinisk studie på nyfödda barn, validering av vår medicintekniska produkt och inte minst ett intensifierat arbete med vår kommersialiseringsstrategi. Den föreslagna Företrädesemissionen kommer att stärka bolagets förmåga att ta NEOLA® till marknaden med målet att ge för tidigt födda barn en bättre start i livet.
VD Hanna Sjöström
Vi är glada över att det finns ett så stort intresse för GPX Medical och välkomnar Anders Pettersson, Mikael Hägg och Roland Schylit som nya storägare i Bolaget. De har en lång erfarenhet av att bygga bolag med ett starkt fokus på kommersialisering, så att de väljer att investera i GPX Medical ser vi som ett kvalitetstecken och visar på Bolagets stora potential framåt. Det är även glädjande att så många befintliga ägare valt att teckna sig för ytterligare aktier i Bolaget och deltaga i Företrädesemissionen
Märta Lewander Xu, styrelseordförande GPX Medical
Detta är ytterligare ett kvitto på hur omvärlden tolkar vår innovationsgrad, nämligen som ett av Sveriges topp 10% tech-bolag. Vi ser fram emot att intensifiera arbetet med vår amerikanska marknadsstrategi under hösten tillsammans med Business Sweden efter återkopplingen på vår presubmission till FDA
VD Hanna Sjöström
För tidigt födda barn har ökad risk att behöva andningsstöd på grund av outvecklade lungor; denna teknik har potential att förändra vårt sätt att hantera dessa barn, hjälpa till att undvika invasiv mekanisk ventilation och minska långvariga lungproblem. I framtiden kan detta system förbättra detekteringen, diagnosticeringen och behandlingen av nyfödda barn, särskilt hos för tidigt födda barn med nedsatt lungfunktion
Professor Eugene Dempsey, INFANT Centre, UCC
Detta samarbete markerar inte bara vår första försäljning av NEOLA®-systemet utan kommer också att vara viktigt för att validera vår teknik genom den studie som UCC kommer att inleda. INFANT och Tyndall inom UCC är båda högt respekterade forskningsinstitutioner. Studien kommer att ge oss omfattande insikter och data, som kommer att vara värdefulla i vår produktutveckling och validering framöver
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical
Den 2 oktober 2020 noterades GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market med en kraftigt övertecknad nyemission. Resan mot certifiering av produkten NEOLA® för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn är i full gång och accelererades under fjärde kvartalet. Vi välkomnar nya storägaren Cardeon och ser fram emot att tillsammans bygga bolaget mot kommersialisering och internationell marknadslansering.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical
GPX Medical är ett innovativt medicinteknikbolag som utvecklar en viktig produkt för den neonatala intensivvården med stor potential på en betydande global marknad. Vi tror starkt på bolagets ledning och det kommersiella fokus som bolaget har. Som långsiktiga ägare är vi glada över möjligheten att ta in det här innehavet i vår portfölj och stödja GPX Medicals väg mot kommersialisering och global marknadslansering.
Masoud Khayyami, styrelseledamot och grundare i Cardeon
GPX Medical befinner sig nu i en spännande fas. Under slutet av 2020 förstärkte vi organisationen med två medarbetare och ett flertal specialistkonsulter. Genom våra nyrekryteringar kan vi nu öka takten och kompetensen ytterligare i alla bolagets centrala delar; klinisk utvärdering, produktutveckling och affärsutveckling för att möta det stora intresse vi upplever för NEOLA®. Rekryteringarna är också ett tecken på vår attraktionskraft som arbetsgivare och vi ser fram emot den gedigna erfarenhet och kompetens de bidrar med till bolaget.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.
Jag ser fram emot att berätta mer om GPX Medicals marknadspotential, vår notering på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2020 och våra planer framåt.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB (publ)
Den 2 oktober 2020 noterades GPX Medical på Nasdaq First North Growth Market med en kraftigt övertecknad nyemission. Resan mot certifiering av produkten NEOLA för kontinuerlig lungövervakning är i full gång
Verkställande direktör Hanna Sjöström
Den helt nya uppfinningen är ett tydligt bevis på den tekniska höjden hos GPX Medicals utvecklingsteam och kommer att ytterligare förbättra NEOLA. Ett globalt patent är av betydande strategiskt värde och patentansökan är en viktig milstolpe för att skydda vår teknologi och för vår resa mot att revolutionera neonatalvården.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.
Vi sätter stort värde i att verkställande direktör i GPX Medical är ägare i bolaget och är glada över att kunna ge möjligheten till stärkt ägande genom försäljningen av teckningsoptioner.
Erik Rosen, Styrelseordförande, Norsk Elektro Optikk AS.
Jag ser att GPX Medical har stor potential på marknaden för lungövervakning av för tidigt födda barn och genom förvärvet av teckningsoptioner från Norsk Elektro Optikk AS får jag möjlighet att stärka min ägarposition i bolaget.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.
Idag nås en viktig milstolpe för GPX Medical. Det stora intresset gör att vi med glädje kan välkomna cirka 2000 aktieägare i bolaget. Noteringen skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB (publ)
Vi ser fram emot GPX Medicals kommande notering på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn
Hanna Sjöström, CEO GPX Medical AB (publ)
Det stora intresset för GPX Medical gör att vi med glädje kan välkomna många nya aktieägare i bolaget. Vår kommande notering skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.
Jag ser fram emot att berätta mer om våra noteringsplaner på Aktiespararnas aktiedag i Lund och besvara tittarnas frågor. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare på tillväxtresan.
vd GPX Medical, Hanna Sjöström
Jag ser fram emot att berätta mer om våra noteringsplaner på Aktiespararnas aktiedag i Stockholm. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare på tillväxtresan.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical
Vår vision är att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor vilken direkt varnar vid komplikationer uppgraderar vi vården av dessa utsatta barn och får en unik position på marknaden för pediatrisk medicinteknisk utrustning. Genom att noteras på Nasdaq First North skapas förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa.
Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.
Jag ser fram emot att berätta mer om våra noteringsplaner på Aktiespararnas aktiedag i Stockholm. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare på tillväxtresan.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB (publ)
Aktieägarna i GPX Medical har nu fattat de beslut som krävs för notering. Processen fortlöper enligt plan och vi rör oss steg för steg mot noteringen av GPX Medical. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna våra nya aktieägare på tillväxtresan.
Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB (publ)
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp