Grängesberg Exploration Holding AB –uppdragsanalys från Emergers

Report this content

Emergers har offentliggjort en uppdragsanalys av Grängesberg Exploration Holding AB (”GRANGEX” eller ”Bolaget”).

Analyserna har beställts av Bolaget men utförs oberoende av Emergers som ansvarar för gjorda antaganden.

Analysen i sin helhet finns på GRANGEX hemsida och hos Emergers:

https://grangesbergexploration.se/presentationer/#page-content

https://www.emergers.se/grangex_a/

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-04, klockan 09.05.

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/

Prenumerera

Dokument & länkar