GRANGEX tar ytterligare steg mot en miljöansökan för Dannemora

Report this content

GRANGEX dotterbolag Dannemora Koncern AB har lämnat in en samrådshandling till Länsstyrelsen i Uppsala inför det kommande formella samrådet med berörda myndigheter angående tillstånd enligt Miljöbalken för återstarten av Dannemoragruvan. Handlingen finns tillgänglig på GRANGEX hemsida.

Förberedelserna för en återstart av Dannemoragruvan går enligt plan och detta är ett viktigt steg då vi formellt presenterar hur en återstart och drift av gruvan planeras och förväntas påverka miljön. Beroende på de olika myndigheternas yttranden under samrådsprocessen kommer det slutliga miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade vatten- och miljöfarliga verksamheten att anpassas inför en ansökan till Mark och Miljödomstolen. Ansökan beräknas lämnas in till domstolen under första kvartalet 2022.

Den internationella miljökonsultfirman Geosyntec är GRANGEX rådgivare.

Den fullständiga samrådshandlingen finns på bolagets hemsida http://media.grangesbergexploration.se/2021/10/Dannemora-samradshandling.pdf?_ga=2.137082608.1937475567.1633519270-2114181395.1625651173

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en koncern som avser att vara i fronten av den gröna omställningen av europeisk metallförsörjning genom utveckling av miljömässigt hållbara mineralprojekt för utvinning av i första hand högkvalitativa järnmalmsprodukter, kritiska mineraler såsom fosforbärande mineral tex apatit samt andra mineral med fokus på sällsynta jordartsmetaller (REE).
Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.grangesbergexploration.se/