Styrelsens förslag till beslut vid Extra Bolagsstämman 2017-10-10.

Beslut om ändring av bolagsordning (p.7.) innebär att styrelsen föreslår att antalet aktier kan ökas till minst 100 miljoner aktier och maximalt 400 miljoner aktier och det innebär att aktiekapitalet skall vara minst 10 miljoner SEK och maximalt 40 miljoner SEK.

Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkterna 8,9 och 10 i dagordningen.

 

Förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner punkt 8 på dagordningen   

Teckningsoptioner riktade till Wowerngruppen. Se bilagda pdf.

Förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner punkt 9 på dagordningen

Teckningsoptioner riktade till Amarone Ltd. Se bilagda pdf.

Förslag till beslut om bemyndigande - punkt 10 på dagordningen.  

Förslaget se bilagda pdf.

  

Prenumerera

Dokument & länkar