Bredband via elnätet en kraftfull lösning

Elföretagens gemensamma försök: Bredband via elnätet en kraftfull lösning Bredbandsuppkoppling direkt via elnätet fungerar tekniskt redan idag, och ger kunderna en kraftfull access. Det är en viktig slutsats som redan kan dras av elbranschens gemensamma demonstrationsprojekt, som pågår sedan i höstas i Graninge ABs elnät i Danderyd, norr om Stockholm. Detta demonstrerades för media på onsdagen. Morgan Andersson, VD för Elforsk AB, framhöll: - Redan idag kan vi sända en tydlig signal till fastighetsägare, som står i begrepp att fatta beslut om bredbandsutbyggnad, att detta är en revolutionerande lösning som ligger inom räckhåll. Tekniken klarar idag att erbjuda kunderna upp till drygt 2 megabite per sekund. Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings AB - Elforsk - bedriver projektet på vägnar av ett 40-tal elföretag. Bland dessa finns även Electricité de France (EdF), som är världens största elenergiproducent. Alla de större svenska elföretagen finns också med i projektet, påpekade Morgan Andersson: - Sedan är det upp till de olika företagen hur man vill hantera elnätskommunikationen kommersiellt framgent. Det är ingen uppgift för Elforsk. Men det känns tillfredsställande att konstatera både att tekniken fungerar - dessutom bra - och att kostnaderna bedöms ligga på en sådan nivå att elnätskommunikation definitivt har förutsättningar att bli kommersiellt intressant. - Elnätskommunikation öppnar nya affärsmöjligheter för elföretagen. Dessutom kan detta för många fastighetsägare vara den lösning som passar bäst. Dels för att man slipper gräva nya ledningar. Dels för att det bara blir att plugga in datorn i vilket som helst av elurtagen hemma! Projektet pågår under hela 2001 med insamling av drifterfarenheter från ett 20-tal uppkopplade kunder. För ytterligare information (se www.powersurf.nu) eller: Morgan Andersson, Elforsks VD, 08-677 2530 Stefan Montin, Elforsk, 08-677 2530 Peter Chudi, Graninge, projektledare, 08-753 5017 Kristin Strömberg, SYCON, projektsekreterare, 08-685 71 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00530/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar