Delårsrapport januari-mars år 2000

Delårsrapport januari-mars år 2000 * Faktureringen ökade med 4% till 1.001 (964) MSEK. * Fallande elpriser medförde att resultatet före skatt stannade på 153 (195) MSEK, 22% sämre än i fjol. * Trävarukonjunkturen har vänt upp. Skog & Träs rörelseresultat 25 MSEK, en förbättring med 14 MSEK. Intäkter och resultat Graninge-koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 1.001 (964) MSEK, en ökning med 4% jämfört med samma period föregående år. Koncernen förvärvade per den 1 juli 1999 hälften av aktierna i Kalmar Energi AB. För jämförbara enheter sjönk omsättningen med 2%. Som resultat före skatt redovisas 153 (195) MSEK, en försämring med 22%. Försämringen är en följd av den prispress som råder på elmarknaden.. Resultatet innebär en vinst efter skatt på 1:66 (2:11) SEK/aktie. För helåret 1999 uppgick vinsten efter skatt till 5:40 SEK/aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01100/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar