Energimyndigheten backade i länsrätten mot Graninge

Report this content

Energimyndigheten backade i länsrätten mot Graninge Statens Energimyndighet (STEM) återkallade under sittande rättegång sina krav mot två av Graninges distributionsföretag gällande påstådda höjningar av nättarifferna mellan 1998 och 1999. Sedan Graninges företrädare vid förhandlingen i länsrätten i Nyköping visat, att påståendena om höjningar saknade grund, upphävde länsrätten energimyndighetens beslut mot Graninge. Statens Energimyndighet utövar tillsyn över distributionsföretagens tariffer och har gått till länsrätten för att pröva ett 40-tal nätföretag. Lars Enslöf, Graninges VD, är nöjd med utgången: - Bakgrunden var bland annat att vissa återbetalningar hade skett till drabbade kunder i samband med storstörningen vid Höga Kusten-området i januari 1998. När vi året efter återgick till den ursprungliga prisnivån, uppfattades detta av energimyndigheten som en prishöjning. Energimyndigheten hade till länsrätten förelagt Graninge att i två av sina nätföretag - Graninge Energinät AB respektive Graninge MälarKraft AB - justera sina nättariffer med totalt cirka 2 miljoner kr. För ytterligare information: Kalle Karlsson, informationschef, 08-753 6860 Ulf Ström, Graninge Nät, 08-753 5013 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar