Gemensam fjärrvärmesatsning mellan Strömsund och Graninge

Gemensam fjärrvärmesatsning mellan Strömsund och Graninge Strömsunds kommun och Graninge går samman inom fjärrvärmeområdet i norra Jämtland. Det sker genom att Graninge tillför sin fjärrvärmeverksamhet i Hoting och Hammerdal till det kommunala bolaget Jämtlandsvärme AB som är verksamt i Strömsund och Backe. De totala leveranserna blir 50 GWh. Detaljerna presenterades vid en presskonferens i Strömsund på tisdagen. Graninge har under 1990-talet byggt upp fjärrvärme i Hoting och Hammerdal. För att öka förutsättningarna till fortsatt expansion, säkra leveranser och stabila priser läggs verksamheten ihop i det av kommunen och Graninge tillsammans ägda Jämtlandsvärme AB. Ägarandelarna i Jämtlandsvärme blir 72 procent för Strömsunds kommun och 28 procent för Graninge. Det avspeglar värdet av de tillskjutna verksamheterna. Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Norman blir ordförande i bolaget och Graninges värmechef Gunnar Larsson blir VD. Den löpande förvaltningen av bolaget sköts av Graninge. Sedan tidigare svarar Graninge för driften av Jämtlandsvärme. Det är mycket glädjande att vi har kunnat ta det här steget, säger Gunnar Larsson i en kommentar: -- Det förtroendefulla samarbete, som under åren byggts upp, resulterar nu i en konkret affär. Vi blir nu fastare engagerade även på värmesidan. För ytterligare information: Gunnar Larsson, Graninge, 070-515 90 89 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar