Graningeintressenter satsar halv miljon kr på Högskolan i Kalmar

Graningeintressenter satsar halv miljon kr på Högskolan i Kalmar Institutionen för Biologi och miljövetenskap vid Högskolan i Kalmar har erhållit en halv miljon kr i bidrag för forskning kring storskalig återföring av bioaska som vitaliseringsgödning på naturmarker. Graninge AB har medverkat till att bolaget närstående intressenter gör denna satsning på forskningen vid Högskolan i Kalmar. Ulf Gunnarsson, VD i Graninge Kalmar Energi AB, understryker det angelägna i att Graninge stöttar en satsning på ökad kunskap kring återvinning av aska: -- Askan från förbränning av biobränslen vid värmeverk, som här i Kalmar men även på andra håll, är en positiv resurs för att bl a motverka försurningen. Askan innehåller näringsämnen som kalium, kalcium, magnesium, mangan och fosfor. Rätt hanterad kan askan både motverka försurning, eftersom den är alkalisk, och återföra den näringsförlust som uppstår vid helträdsuttag i skogen. Pengarna går till geologen Tommy Claesson vid Institutionen för Biologi och miljövetenskap. Där har en ny metod tagits fram som innebär att askan blandas med dolomit och rullas till granuler eller pellets redan före stabiliseringen. Därmed hamnar variationen av olika ämnen inom de gränsvärden som skogsstyrelsen har ställt upp som villkor för askåterföring. Dessutom erhålls en slutprodukt som är lämplig för lagring, hantering och spridning. Forskningsprojektet syftar till att ta fram en metod som möjliggör en automatisk och kontinuerlig omvandling av aska till granuler eller pellets i industriell skala. I samband med att Graninge AB ifjol köpte 50 procent av Kalmar Energi enades parterna om att satsa totalt 90 miljoner kr under en sexårsperiod på Högskolan i Kalmar. Ytterligare upplysningar: Ulf Gunnarsson, Graninge Kalmar Energi, 0480-45 10 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010104BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar