Graninges VD: Elpriserna kan inte bli så mycket lägre

Graninges VD: Elpriserna kan inte bli så mycket lägre Den hårda priskonkurrensen på elmarknaden stod i fokus när Lars Enslöf, VD i Graninge AB, talade på bolagsstämman i Stockholm. Vissa marginaler är i stort sett utraderade. Mycket talar för att elpriserna nu inte kan bli så mycket lägre. Lars Enslöf fortsatte: -- Marginalerna borde dessutom kunna förbättras, då det finns risker som idag är klart underprissatta. Detta gäller till exempel risken för kapacitetsbrist vid perioder av sträng kyla. Risken har ökat påtagligt sedan reservkraftverk lagts i malpåse och Barsebäck I stängts. Någon kraft är inte heller att räkna med från Norge när det blir kallt, eftersom överföringsförbindelserna har begränsad kapacitet. Prispressen har av många förklarats med att avregleringen av elmarknaden frigjort kapacitet, sade Lars Enslöf: -- Detta har lett till ett visst överutbud av kraft i det nordiska systemet och låga priser på kraftbörsen Nord Pools dygnsmarknad. Dagens låga priser är emellertid i första hand en följd av tillgången till vattenkraft. Och vattensituationen har verkligen varierat efter det att marknaden avreglerades: 1996 var ett av seklets torraste år och 1998 det våtaste. -- Att döma av den hydrologiska balansen ser även innevarande år ut att bli bland de våtare - vatten som finns lagrat i magasin och i form av snö motsvarade i mars en kraftproduktion på 25 TWh mer än normalt. Vårflodsprognoserna talar också för höga flöden. De låga spotpriserna och marknadens förväntningar på fortsatt riklig tillgång till vattenkraft har gjort att terminspriserna fallit till en mycket låg nivå historiskt. Vid Graninges bolagsstämma nyvaldes som styrelseledamöter Mats Cederholm, koncernchef i Diligentia, Marc Riutort, chef för European Division inom EDF (Electricité de France) samt Michael Müller, Energie- Aktiengesellschaft Mitteldeutschland i Kassel, Tyskland. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 3:30 SEK per aktie. Dessutom gav stämman bemyndigande till styrelsen att fullfölja bildandet av SCANINGE TIMBER AB, som inleder sin verksamhet 1 juli i år och blir samägt med SCA. Dit överförs Graninges samlade skogsfastigheter, skogsbruk och trävarurörelse med bl a de fyra sågverken i Bollstabruk, Rundvik, Vilhelmina och Graningebruk. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar