Miljonstöd från Graninge till regalskeppet Kronan

Miljonstöd från Graninge till regalskeppet Kronan För andra året i följd ges ett större bidrag från kretsen kring Graninge AB till den marinarkeologiska forskningen, som är knuten till regalskeppet Kronan i Kalmar. Denna gång utbetalas en miljon kronor, vilket är ett välkommet stöd till forskningsarbetet. Finansieringen kommer från en privat fond som finns i ägarkretsen kring Graninge AB. Nu utökas engagemanget. I fjol betalades 600.000 kr ut. Kommunalrådet Kjell Henriksson (s), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, välkomnar det utökade stödet: -- Forskningen kring Kronan är helt beroende av den här typen av externa finansiärer. Jag välkomnar detta och noterar att det är ytterligare en positiv effekt av vårt samarbete med energiföretaget Graninge. Lars Einarsson, projektledare för Kronan, är också mycket glad: -- Under sommarens dykningar har vi gjort nya spännande fynd. Entusiasmen och den ökade kunskapen kring Kronan är fortsatt mycket stor. Länsmuseets utställning om fynden från Kronan befäster sin position som en av de viktigaste turistattraktionerna i Kalmar-regionen. -- Jag uppskattar särskilt stödet från Graninge, eftersom Graninge och Kronan nästan är årsbarn. Graninge som företag hade startats tre år tidigare, när Kronan förliste utanför Hulterstad, öster om Öland, i samband med ett stort sjöslag 1676. För ytterligare information: Lars Einarsson, Kronans projektledare, 070-661 6771 Kjell Henriksson, kommunalråd i Kalmar kommun, 0480-45 00 21, 070-542 1003 Kalle Karlsson, Graninges informationschef, 08-753 6860 Ulf Gunnarsson, VD i Graninge Kalmar Energi, 070-51 25 170 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/11/20020911BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar