Ny global undersökning: Få svenska företag vill nyanställa nästa år trots stark tro på ökad tillväxt

Svenska medelstora företag ser mycket ljust på tillväxtförutsättningarna nästa år. Trots det tycks de nya jobben utebli. Företagen i Sverige är bland de mest pessimistiska i världen när det gäller nyanställningar. Det visar revisions- och konsultföretaget Lindbergs Grant Thorntons undersökning, Grant Thornton-rapporten 2005, som har genomförts med över 6 300 medelstora företag i 24 länder.

– Frågan om ”jobless growth” har i den svenska debatten hittills handlat om de stora företagen. Vår undersökning visar att detta i allra högsta grad även gäller för de mindre och medelstora, säger Peter Bodin, vd för Lindebergs Grant Thornton. Enligt undersökningen märks en kraftigt ökad optimism när det gäller förväntad omsättnings- och lönsamhetsökning*. Men de nya jobben låter vänta på sig. Andelen företag som förväntas öka antalet anställda nästa år överväger bara med 8 procentenheter jämfört med dem som förväntas minska antalet anställda. 29 procent av de svenska företagen svarar att de kommer öka antalet anställda nästa år, men hela 21 procent svarar att de kommer minska antalet och 49 procent att ingen förändring kommer att ske. Motsvarande balans mellan förväntad ökning och minskning i antalet anställda är för EU-snittet +10 procentenheter, NAFTA +52 procentenheter och Sydostasien +20 procentenheter (se tabell 1). – Återhämtningen efter den senaste lågkonjunkturen har bara börjat och många av de företagare vi möter vågar i nuläget inte riskera att låsa fast sig i dyra personalinvesteringar. Förslaget om ökat arbetsgivaransvar för sjukkostnader tycks även det vara en osäkerhetsfaktor som avhåller företagare från att vilja anställa ny personal, säger Peter Bodin. *Andelen som tror på högre lönsamhet nästa år överväger med 61 procentenheter jämfört med dem som tror på lägre lönsamhet. Därmed hamnar Sverige klart över snittet i EU +33 procentenheter, NAFTA +58 procentenheter och Sydostasien +9 procentenheter (se tabell 2 och 3). Även när det gäller nya investeringar i byggnader samt anläggningar och maskiner är svenska företag betydligt mer optimistiska än tidigare. Se tabeller i bifogad pdf-fil. Tabellerna visar: Tabell 1*: Förväntad förändring antal anställda 2005 (Siffrorna visar den procentuella skillnaden mellan förväntad ökning och minskning eller ingen förändring av antal anställda.) Tabell 2: Förväntad förändring lönsamhet 2005 (Siffrorna visar den procentuella skillnaden mellan förväntad ökning och minskning eller ingen förändring av lönsamhet.) Tabell 3: Förväntad förändring omsättning/intäkter 2005 (Siffrorna visar den procentuella skillnaden mellan förväntad ökning och minskning eller ingen förändring av omsättning/intäkter.) Fler stödjande data och tabeller finns på www.lindebergs.se/press Om Grant Thornton-rapporten Grant Thornton-rapporten har genomförts med över 6 300 medelstora företag i 24 länder under hösten 2004. Undersökningen genomfördes första gången år 2002 och bygger på den tidigare European Business Survey (EBS) som Grant Thornton utförde under tio år. Undersökningen har utförts av Experian Business Strategies Limited och Wirthlin Worldwide.

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Media

Media

Dokument & länkar