Graphiums bolagsstämma godkänner försäljningen av affärsområdena Print & Distribution och Information

Graphiums bolagsstämma godkänner försäljningen av affärsområdena Print & Distribution och Information. Graphiums bolagsstämma beslutade idag att godkänna försäljningen av affärsområdena Print & Distribution och Information till finländska Oy Edita Ab. Försäljningen av den grafiska verksamheten till Edita är en industriellt riktig affär dels då bolagens verk-samheter passar väl ihop, dels innebärande en fortsatt konsolidering av den grafiska branschen i Norden. Graphium koncentrerar med försäljningen av affärsområdena Print & Distribution och Information verksamheten till kortverksamhet som bedöms ha en god tillväxt. De finansiella effekterna för Graphium av försäljningen innebär att den finansiella ställning blir stark. Soliditeten i Graphium ökas från cirka 22 % per den 30 september 2000 till över 40 % beräknat proforma per samma datum. För ytterligare information kontakta: Tomas Salzmann, koncernchef Graphium AB, tel: 08-562 076 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar