Crédit Lyonnais tecknar avtal med Gunnebos dotterbolag Fichet Sécurité Physique värt 17 MSEK

Crédit Lyonnais tecknar avtal med Gunnebos dotterbolag Fichet Sécurité Physique värt 17 MSEK Den franska storbanken Crédit Lyonnais har tecknat avtal med Gunnebos franska dotterbolag Fichet Sécurité Physique om köp och installation av produkter för automatiserad kontanthantering värt drygt 17 MSEK. Crédit Lyonnais har sedan 2001 arbetat efter en långsiktig plan för att utrusta samtliga 1 850 bankkontor med automatiserad kontanthantering. Arbetet har skett i nära samarbete med Fichet Sécurité Physique och satsningen riktar sig framför- allt mot bankens affärskunder. "Fichet tillhandahåller automater som är pålitliga och enklare för våra kunder att använda", säger Philippe Moreau, ansvarig för automatisering inom Crédit Lyonnais. "De är en viktig del av vår långsiktiga strategi när det gäller automatisering." Storsatsningen inom Crédit Lyonnais har två syften, dels att förbättra personalens säkerhet, dels att ge affärskunderna bättre service. Den senaste ordern på drygt 17 miljoner kronor omfattar insättningsautomater, myntrulleautomater och elektroniska automater för speciella transfereringar, exempelvis i utländska valutor. "Vi räknar med en pay off tid på investeringen på mellan fyra och sex år", säger Philippe Moreau. "Då räknar vi enbart produktivitetsvinster och de nya affärer som genereras från automatiseringen. De reella vinsterna av en bättre säkerhet är svårare att beräkna." Ett av de snabbast växande affärsområdena inom Gunnebo Physical Security där bl.a. Fichet Sécurité Physicque ingår är bank automation. "Vi ser mycket intressanta tillväxtmöjligheter inom detta affärsområde och har utvecklat en rad nya produkter som har marknadsintruduserats under de senaste åren" säger Torbjörn Browall, divisionschef Gunnebo Physical Security. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security på telefon nummer 031-749 90 50, mobil 0705-92 56 04 eller e-post torbjorn.browall@gunnebo.se eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB på telefon nummer 031- 83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post janerik.dimming@gunnebo.se. Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar