Försäljningen av Gnosjö-gruppen slutförd

Försäljningen av Gnosjö-gruppen slutförd Gunnebo fortsätter sin koncentration mot säkerhetsområdet och har idag erhållit slutlikvid för de resterande 50% i Gnosjö-Gruppen av det holländska företaget Schuttersveld N.V. Slutlikviden för de resterande 50% av aktierna i Gnosjö-Gruppen uppgår till 257 Mkr. Koncernens realisationsvinst för dessa 50% uppgår till 80 Mkr, vilket kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2000. Därtill kommer en andel i Gnosjö-Gruppens resultat före skatt som för helåret 2000 preliminärt uppgår till 37 Mkr. "Vi är mycket nöjda att försäljningen av Gnosjö-Gruppen nu är slutförd. Vi kan idag konstatera att Schuttersveld, som är en stor underleverantör till den europeiska fordonsindustrin, och Gnosjö-Gruppen kommer att uppnå betydande synergieffekter vilket möjliggör fortsatt expansion och utveckling för bägge företagen. För Gunnebo innebär den avslutade affären att vi ytterligare kan fokusera på säkerhetsverksam-heten samt stärka våra finansiella resurser", säger Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef, Gunnebo AB, tel: 031-83 68 00, mob: 0708-40 03 70, eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Gunnebo AB, tel: 031-83 68 00, mob: 0705-93 40 80. www.gunnebo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar