Gunnebo bokslutskommuniké 2002

GUNNEBO BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Fjärde kvartalet 2002 · Fortsatt resultatförbättring - resultatet efter finansiella poster ökade med 30 % till 127 Mkr (98). · Ökad rörelsemarginal - rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar förbättrades till 8,3 % (6,9). · Starkt kassaflöde - det operativa kassaflödet exklusive strukturkostnader ökade med 51 % till 289 Mkr (191). Helåret 2002 · Resultatet efter finansiella poster ökade med 26 % till 280 Mkr (223). · Gunnebo Security ökade rörelseresultatet med 22 % till 385 Mkr (315) och förbättrade rörelsemarginalen till 6,6 %(5,8). · Gunnebo Engineering minskade rörelseresultatet till 81 Mkr (86). Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 % (7,1). · Det operativa kassaflödet exklusive strukturkostnader ökade med 44 % till 501 Mkr (348). · Nettolåneskulden minskade med 291 Mkr till 1 581 Mkr (1 872) och soliditeten ökade till 30 % (27). · Vinsten per aktie ökade med 38 % till 10:55 kronor (7:65). Utdelning · Utdelningen föreslås höjas till 4:00 kronor per aktie (3:50). Utsikter för 2003 · Resultatet efter finansiella poster förväntas öka för helåret 2003. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information, var vänlig kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och Koncernchef, tel: 031-83 68 00 alt. mobil: 0708- 40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör, tel: 031-83 68 00 alt. mobil: 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör, tel: 031-83 68 03 alt. mobil: 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar