Gunnebo delar ut Gunnebo Industrier under 2005

Styrelsen för Gunnebo AB har beslutat att föreslå bolagsstämman 2005 om en utdelning och därmed separat notering av Gunnebo Industrier (nuvarande division Gunnebo Engineering). Avsikten är att vederlagsfritt dela ut samtliga aktier i Gunnebo Industrier till Gunnebos aktieägare. För Gunnebo innebär detta att verksamheten koncentreras till säkerhet med fortsatt fokus på lönsam tillväxt. För Gunnebo Industrier innebär den separata börsnoteringen utökade möjligheter för tillväxt. Såväl Gunnebo som Gunnebo Industrier kommer att ha en stark finansiell ställning efter börsnotering av Gunnebo Industrier.

Avsikten är att en separat börsnotering skall ske under 2005 och att aktierna i Gunnebo Industrier vederlagsfritt skall delas ut till Gunnebos aktieägare med stöd av den så kallade Lex Asea-lagstiftningen. Styrelsen bedömer att den tidigaste tidpunkten för en sådan börsnotering är i mitten av 2005 och att beslut skall fattas vid den ordinarie bolagsstämman under 2005. För Gunnebo innebär en börsnotering av Gunnebo Industrier att verksamheten i sin helhet fokuseras på lönsam tillväxt inom de fyra säkerhetsdivisionerna: Gunnebo Physical Security, Gunnebo Integrated Security, Gunnebo Perimeter Security och Gunnebo Asia Pacific. Gunnebo Industrier svarar för cirka 15 procent av koncernens verksamhet. För Gunnebo Industrier innebär börsnoteringen goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inom kärnområderna Lifting, Block, Non Skid och Fastening. Renodlingen förbättrar även möjligheterna för Gunnebo Industrier att aktivt medverka i strukturaffärer. Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att såväl Gunnebo som Gunnebo Industrier kommer att ha en stark finansiell ställning för såväl organisk tillväxt som tillväxt via förvärv. Korta fakta om Gunnebo Industrier Gunnebo Industrier har fyra verksamhetsområden: Lifting, Block, Non Skid och Fastening. Inom Lifting har Gunnebo Industrier cirka 20 procent av världsmarknaden för lyftprodukter för hantering av tungt gods. Gunnebo Block är ledande inom system för tunga lyft. Gunnebo Non Skid tillverkar och säljer kättingbaserade slirskydd. Gunnebo Fastening är marknadsledare i Skandinavien inom fästsystem. År 2003 omsatte Gunnebo Industrier 1,144 Mkr och hade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 87 Mkr. De första nio månaderna 2004 omsatte Gunnebo Industrier 922 Mkr (865 motsvarande period 2003) och hade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 69 Mkr (62). Under 2003 var Sverige den största marknaden (27 % av försäljningen), följt av USA (15 %), Finland (8 %), Norge (8 %) och Storbritannien (7 %). Gunnebo Industrier har 1 100 anställda. Ytterligare information om Gunnebo Industrier framgår i Gunnebos ekonomiska rapporter samt på Gunnebo Industriers hemsida www.gunneboindustrier.se. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031- 10 70 90, mobil 0705-48 68 18, eller Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00, mobil 0708-40 03 70, 0705-83 64 45, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar