Gunnebo delårsrapport januari - juni 2002

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 · Resultatet efter finansiella poster ökade under andra kvartalet med 13 % till 70 Mkr, (62). Faktureringen uppgick till 1 763 Mkr (1 726). · Orderingången under andra kvartalet justerat för förvärv och valuta- effekter ökade med 4 %, varav Gunnebo Security ökade med 5 %. · Kraftigt förbättrat kassaflöde. Det operativa kassaflödet exkl. struktur- kostnader ökade under andra kvartalet med 72 Mkr till 71 Mkr (-1). För första halvåret ökade kassaflödet med 107 Mkr till 57 Mkr (-50). · För perioden januari - juni blev resultatet efter finansiella poster i nivå med föregående år, 80 Mkr (79). Faktureringen ökade med 7 % till 3 366 Mkr (3 132). · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 155 Mkr(154). · Gunnebo Security redovisade en fortsatt resultatförbättring till 136 Mkr (129), medan Gunnebo Engineerings resultat minskade till 39 Mkr (43). · För helåret 2002 kvarstår bedömningen att resultatet efter finansiella poster blir väsentligt bättre än 2001. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mobil 0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel 031-83 68 00 alt. mobil 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhets-verksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar