Gunnebo delårsrapport januari - mars 2003

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Koncernens orderingång ökade med 5 % till 1 827 Mkr (1 748). Den organiska tillväxten uppgick till 6 %. · Gunnebo Securitys orderingång ökade med 6 %. Den organiska tillväxten uppgick till 7 %. · Koncernens fakturering uppgick till 1 640 Mkr (1 603), en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten uppgick till 2 %. · Resultatet efter finansiella poster, som säsongsmässigt alltid är lågt under första kvartalet, ökade till 22 Mkr (10). · Gunnebo Security redovisade en fortsatt resultatförbättring och ökade rörelseresultatet före goodwillavskrivningar med 16 % till 51 Mkr (44). · Gunnebo Engineerings rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 14 Mkr (13). · För helåret 2003 bedöms resultatet efter finansiella poster bli väsentligt bättre än 2002. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information, var vänlig kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och Koncernchef, tel: 031-83 68 00 alt. mobil: 0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör, tel: 031-83 68 00 alt. mobil: 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör, tel: 031-83 68 03 alt. mobil: 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00970/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar