Gunnebo delårsrapport januari - september 2002

Report this content

GUNNEBO DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 Tredje kvartalet 2002 · Kraftig resultatförbättring - resultatet efter finansiella poster ökade med 59 % till 73 Mkr (46). · Vinsten per aktie ökade med 70 % till 2:55 kronor (1:50). Januari - september 2002 · Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 153 Mkr (125). · Vinsten per aktie förbättrades med 30 % till 5:25 kronor (4:05). Prognos helåret 2002 · Resultatet efter finansiella poster för helåret 2002 bedöms öka med 20 % (föregående år 223 Mkr). GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mobil 0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel 031-83 68 00 alt. mobil 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhets-verksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00640/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar