Gunnebo delårsrapport januari-juni 2004

Gunnebo delårsrapport januari-juni 2004 Andra kvartalet 2004 · Orderingången för andra kvartalet ökade med 9 % till 1 941 Mkr (1 788) - organisk tillväxt 4 %. · Faktureringen ökade med 7 % till 1 929 Mkr (1 810) - organisk tillväxt 1 %. · Resultatet efter ?nansiella poster uppgick till 95 Mkr (101). · Resultatet efter skatt uppgick till 69 Mkr (75). · Vinsten per aktie uppgick till 1:55 kronor (1:70). Januari - juni 2004 · Orderingången ökade med 5 % till 3 788 Mkr (3 614) - organisk tillväxt 2 %. · Faktureringen ökade med 3 % till 3 556 Mkr (3 450) - organisk tillväxt 0 %. · Resultatet efter ?nansiella poster uppgick till 116 Mkr (123). · Resultatet efter skatt uppgick till 84 Mkr (91). · Vinsten per aktie uppgick till 1:90 kronor (2:10). · Förvärv i Italien, Belgien, Schweiz, Tyskland och England med en sammanlagd årsomsättning på cirka 520 Mkr. Prognos helåret 2004 · För helåret 2004 bedöms resultatet efter ?nansiella poster bli bättre än 2003. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mobil 0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och ?nansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00 alt. mobil 0705-93 40 80 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Wego, Werra och Elkosta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT20450/wkr0010.pdf Gunnebo delårsrapport januari-juni 2004

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar