Gunnebo delårsrapport januari-juni 2012

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Koncernen har haft en stabil orderingång under andra kvartalet. Den starka tillväxten i regionen Asia-Pacific håller i sig, under första halvåret var tillväxten i Indien över 50 procent. Den franska marknaden har haft en fortsatt god utveckling och i Europa är orderingången under det första halvåret upp 3 procent, trots att marknaderna i Spanien, Italien och Portugal minskar med runt 25 procent. Med en god orderingång under årets första sex månader har vi lagt en bra grund för en stark fakturering under det andra halvåret.

Det är framför allt affärerna inom Bank Security & Cash Handling och Secure Storage som driver på tillväxten, affärer där koncernen har starka marknadspositioner i Europa och på de stora tillväxtmarknaderna i Asien.

Under det första halvåret 2011 genomförde vi en större leverans till en centralbank, vilket innebär att vi har en stark jämförelseperiod. Detta är förklaringen till det lägre rörelseresultatet.

Vid utgången av första halvåret 2012 har koncernen en bibehållen stark finansiell ställning med en soliditet om 43 procent, vilket ger ett bra handlingsutrymme för att investera i tillväxtmöjligheter på den globala säkerhetsmarknaden.”

Andra kvartalet 2012

  • Orderingången förbättrades till 1 254 Mkr (1 222), i konstanta valutor ökade den med 3 procent
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 270 Mkr (1 266), i konstanta valutor var den i stort oförändrad
  • Rörelseresultatet uppgick till 42 Mkr (74) och rörelsemarginalen till 3,3 procent (5,8) 
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 24 Mkr (40) 
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,32 kronor (0,53)

Januari-juni 2012

  • Orderingången uppgick till 2 849 Mkr (2 693), i konstanta valutor ökade den med 5 procent
  • Nettoomsättningen förbättrades till 2 439 Mkr (2 398), i konstanta valutor ökade den med 2 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (97) och rörelsemarginalen till 2,1 procent (4,0) 
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (33) 
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kronor (0,44)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till presentation av delårsrapporten januari-juni via webb/telefonkonferens

Delårsrapporten presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall och CFO Bernt Ingman på en telefonkonferens klockan 09.00 den 20 juli.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring ett av numren nedan:

Från Sverige: 08-5052 0110
Från utlandet: +44 (0)20 7162 0077

Konferens ID: 918558

Via telefonkonferensen kommer du kunna lyssna på presentationen samt ställa frågor på slutet. Presentationen kommer att vara tillgänglig för nedladdning innan konferensen startar på www.gunnebogroup.com

För att delta i konferensen via webben, registrera dig via länken nedan:
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/65351_gunnebo

Via webben kan du lyssna på presentationen, se presentationsmaterialet samt ställa frågor online.

Det är möjligt att både ringa in till konferensen via telefon och delta via webben samtidigt.

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen startar på www.gunnebogroup.com.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller
Bernt Ingman, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 046, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2012 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 200 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.