Gunnebo förvärvar Gateway och stärker positionen inom säkerhet för detaljhandeln

 

Gateway – som startades 1994 av familjen Bengt Johansson – utvecklar, tillverkar och marknadsför samtliga förekommande teknologier av varularm och har dessutom under slutet av 2004 introducerat ett nyutvecklat skärmat stöldskyddssystem som bygger på radiovågor i kombination med elektromagnetiska vågor.

- Fler rån och stölder inom detaljhandeln innebär ett ökat intresse att installera integrerade säkerhetslösningar i butikerna. Dessa säkerhetslösningar måste kunna kombinera höga flöden och maximal säkerhet. Gunnebo kan nu erbjuda totala säkerhetslösningar i form av stöldskyddsutrustning, det helt slutna kontanthanteringssystemet SafePay, larminstallationer inklusive TV-övervakning, passagekontrollsystem och säkerhetsentréer. Gunnebo har dessutom ett värdefullt nätverk av egna bolag och distributörer för att snabbt och effektivt kunna förse marknaderna i framförallt Europa och Asien med Gateways produkter, säger Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef.

- Vi ser att säkerhet för detaljhandelns olika segment kommer att innebära utökade affärsmöjligheter för Gunnebo, säger Torbjörn Browall, divisionschef för Gunnebo Physical Security och förste Vice VD Gunnebo AB.

- Gateway har dels etablerade kompletta system för varularm, dels ett helt nyutvecklat system med stora utvecklingsmöjligheter. Den bärande produkten är själva detekteringen som görs i antennbågarna vid entrén eller i kassaplatsen. Europamarknaden har uppskattats till 7 miljarder kronor och Frankrike är den enskild största marknaden med drygt 40 % och här har ju Gunnebo redan en mycket stark marknadsposition, avslutar Torbjörn Browall.

- Det känns mycket bra att Gateway blir en viktig del inom Gunnebos satsning på totala säkerhetslösningar för detaljhanden. Jag är övertygad om att Gunnebos breda kundbas och starka distributionsnät med väl utvecklad installationskompetens och serviceerbjudande kommer att gagna Gateways fortsatta utveckling, säger Bengt Johansson, Gateways VD och huvudägare.

Förvärvet beräknas inte innebära något tillskott till vinsten per aktie under 2004 men kommer att ha en positiv effekt från och med 2005.

GUNNEBO AB (publ)

Information

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00,

mobil 0708-40 03 70, 0705-83 64 45, eller

Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security, tel 031-749 90 50,

mobil 0705-92 56 04, eller

Bengt Johansson, VD Gateway, tel. 0141-21 50 70, mobil 0705-73 38 31, eller

Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03,

mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

 

 

 

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar