Gunnebo förvärvar norska Tellefsdal A/S Slirskyddsdivision och stärker positionen inom slirskydd

Gunnebo förvärvar norska Tellefsdal A/S Slirskyddsdivision och stärker positionen inom slirskydd Gunnebo har idag genom sitt dotterbolag Gunnebo Industrier AB förvärvat slirskyddsdivisionen inom Tellefsdal A/S. Verksamheten, som främst är specialiserad mot kättingbaserade slirskyddsprodukter för traktorer och lastbilar, omsätter ca 45 Mkr och har 50 medarbetare. Hälften av produkterna säljs på den norska marknaden medan 35 % avsätts på marknaderna i USA och Kanada. Resterande försäljning går till de övriga nordiska länderna. Gunnebo Industriers slirskyddsverksamhet omsätter i dag ca 90 Mkr och är marknadsledande i Sverige och Finland och har dessutom ca 10 % av sin omsättning i USA och Kanada. "Förvärvet av Tellefsdals slirskyddsverksamhet innebär en väsentligt förbättrad position på den norska marknaden samt en kraftig ökning av omsättningen på de stora och viktiga marknaderna i USA och Kanada. Vi ser möjligheter till att åstadkomma betydande synergivinster samt ökad marknadsnärvaro på de viktigaste marknaderna", säger Gunnebos VD och koncernchef Bjarne Holmqvist. "Tellefsdals produktionsinriktning är främst mot s.k. lättkätting med en rad specialprodukter som utvecklats av företaget och för vilka man har en avancerad produktion vid fabriken i Fiane i Gjerstads kommun, ca 20 mil från Oslo. Produktmässigt kompletterar Tellefsdals sortiment vårt eget och jag ser stora möjligheter till produktutbyte mellan vår finska fabrik i Loimaa och vår nya i Norge med syftet att erhålla betydande skalfördelar i produktionen", säger Christer Lenner, VD Gunnebo Industrier AB. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller 0705-83 64 45, eller Christer Lenner, VD Gunnebo Industrier AB, telefon 0490-890 00, mobiltelefon 0705-91 03 05 eller Janerik Dimming, informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebo Industrier AB, som ingår i Gunnebo-koncernen innefattar affärsenheterna Gunnebo Lifting, Gunnebo Fastening och Gunnebo Block. Gunnebo Industrier AB omsätter ca 1,2 miljarder kronor och har 1 050 medarbetare. Utlandsfaktureringen uppgår till 80 %. Gunnebo Lifting är internationellt välkänt för kompletta lyftsystem med hög kvalitet och säkerhet. Dessutom är Gunnebo Lifting en internationellt välkänd större tillverkare av slirskyddskedjor för skogsmaskiner, traktorer och transportfordon. Affärsenheten omsätter ca 680 miljoner kr, varav ca 80 % utanför Sverige. De viktigaste marknaderna förutom Västeuropa är USA, Brasilien, Australien och Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar