Gunnebo genomför strategiskt förvärv i USA

Gunnebo genomför strategiskt förvärv i USA Säkerhetskoncernen Gunnebo har förvärvat verksamheten i det amerikanska företaget Omega Optical Turnstiles, av Pinkertons Inc, som ingår i Securitas-koncernen. Omega, som på årsbasis omsätter ca 26 MSEK med 10 medarbetare, utvecklar, tillverkar och marknadsför optiska entréspärrar för kontroll av besökare inom byggnader med höga säkerhetskrav. In- och utpassering genom entréspärrarna sker genom presentation av godkänd identifikation i t.ex. ett kortläsarsystem. Marknaden för entréspärrar i USA uppgår f.n. till ca 600 MSEK och beräknas växa med 15-20 % per år. "Köpet av Omega Turnstiles innebär att vi får en liten men bra plattform för att expandera verksamheten inom Gunnebo Entrance Control på den viktiga amerikanska marknaden, som av tradition varit starkt inriktad på manuell bevakning av företag och institutioner. Vi har ett brett produktutbud inom affärsområdet passagekontrollsystem, en ledande marknadsposition i Europa och med en ny plattform i USA ser vi stora tillväxtmöjligheter inom detta affärsområde" kommenterar Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo. Köpeskillingen uppgår till ca 12 MSEK. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031- 83 68 00 alt. mbl. 0708-40 03 70, Christian Selosse, Divisionschef, Gunnebo Integrated Security, tel. +33-1 34 65 65 03 eller Lars Proos, VD, Gunnebo Entrance Control AB, tel. 0490-891 57, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mbl. 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 96 bolag fördelade på 30 olika länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 6 700 Mkr. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00050/bit0001.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar